Door Johan Donner

PARAMARIBO – Het Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (Sozavo) is begonnen met een vooronderzoek, waarbij informatie bij burgers zal worden ingewonnen in het kader van het aangekondigde ‘Conditional cash transfer’ programma.

Het programma dat onder de naam ‘Bromtyi fu tamara’ zal draaien heeft als doelstelling kinderen een betere ontwikkelingskans te geven.

Het onderzoek zal in acht gebieden in de districten Paramaribo, Wanica, Nickerie, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini worden uitgevoerd.

Uit de response van de geënquêteerde wil men onder meer een beeld krijgen hoe de betrokkene zich financieel ‘beweegt’, zodat de uitbetaling vlot kan verlopen.

De financiering geschiedt via de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), die U$ 15 miljoen gereserveerd heeft als lening voor sociale ondersteuning in Suriname.

Het ‘Conditional cash transfer’ programma beoogt financiële ondersteuning aan arme gezinnen en wordt in meerdere landen geïmplementeerd.

Met het programma zullen burgers tegen kleine prestaties en voorwaarden een financiële tegemoetkoming van de overheid ontvangen.

Zwangere vrouwen, die tijdig naar consultatiebureaus gaan, zullen als stimulans ook wat geld krijgen.

Minder draagkrachtige ouders van kinderen die een bepaald percentage aan schooldagen aanwezig zijn of ouders van kinderen die van een VOJ-school slagen, mogen eveneens een bonus van de overheid tegemoet zien.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.