GFC NIEUWSREDACTIE- Het Inheemse dorp Pikin Poika in het district Wanica in Suriname heeft illegale houtkap geconstateerd in hun woon- en leefomgeving.

Dorpshoofd Joan van der Bosch deelt mee dat ze twee weken terug door een basya op de hoogte werd gesteld dat personen hout aan het kappen waren dicht bij de woonkern van het dorp. Later bleek het te gaan om een man en zijn vrouw uit het dorp Santigron, dat grenst aan Pikin Poika.

Ze gaven aan dat ze hout nodig hadden voor de bouw van hun huis. Omdat het toen ging om één boomstam heeft dorpshoofd Van der Bosch toen door de vingers gekeken.

“Ik heb ze wel duidelijk gemaakt dat ze geen bomen meer moeten kappen, omdat ze zich bevinden in het grondgebied van Pikin Poika. De mensen zouden zich daaraan houden”, zegt Van der Bosch.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Delta- variant van het coronavirus heeft andere varianten zo goed als verdreven

Daags daarna werd het dorpshoofd weer gealarmeerd door de basya dat er weer bomen werden gekapt in dezelfde omgeving. Het bleek om dezelfde personen te gaan en Van der Bosch en de basya hebben daar 26 boomstammen aangetroffen op de grond.

Op verzoek van het dorpshoofd hebben boswachters van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) de plek aangedaan.

Volgens SBB is het gebied niet in concessie uitgegeven maar gaat het om vrije domeingrond. “Wij van het dorp hebben besloten dat de boomstammen daar worden gelaten, want deze behoren Pikin Poika toe”, zegt Van der Bosch.

Zij bracht het traditioneel gezag van Santigron op de hoogte van het gebeurde en kreeg de toezegging dat de mensen tot orde geroepen zouden worden.

Ondanks deze toezegging werden de illegale activiteiten voortgezet. Afgelopen woensdag zagen dorpelingen van Pikin Poika een graafmachine en een houttruck die de boomstammen naar elders zou transporteren.

Van der Bosch die op dat moment niet in dorp was, maakte meteen contact met de politie en SBB. Tegen deze illegale praktijken is echter nog niet opgetreden en is een deel van de bouwstammen uit het bos gehaald.

Het dorpshoofd toog diezelfde dag naar Santigron en heeft gesproken met een kapitein van het dorp. “Die heeft me verteld dat de mensen (man en vrouw) van Santigron zijn aangesproken. Er is aan me geadviseerd om de zaak met de politie af te handelen”, zegt Van der Bosch.

Zij wijst erop dat de Pikin Poikakreek de traditionele grens is tussen de twee dorpen. De gemeenschappen hebben afgesproken dat dorpelingen niet zomaar elkaars gebieden betreden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS:  ‘Mijn zus lachte mijn man uit nadat ze erachter kwam dat hij borstkanker had’

Iflaw Hasselnook, onderdirecteur Bosbeheer, zegt dat de kwestie bekend is bij hem. De SBB heeft Pikin Poika aangedaan nadat het probleem kenbaar was gemaakt door het dorpshoofd.

“We hebben de mensen niet aangetroffen die zich met de houtactiviteiten bezighielden. De kapitein heeft ons voorgehouden dat de houtblokken niet verwijderd mogen worden, omdat deze van het dorp zijn en hierdoor was de zaak voor ons afgehandeld”, zegt Hasselnook. Aangezien het hout door het dorp gebruikt zou worden, heeft SBB geen beslag gelegd op de boomstammen.

Hasselnook zei dat hij woensdag wederom is gebeld door het dorpshoofd en zij heeft hem voorgehouden dat de mensen de houtblokken wilden verwijderen. Hij heeft haar aanbevolen om de politie van het strafbare feit op de hoogte stellen.

Daarnaast heeft hij haar erop gewezen dat de houtblokken op domeingrond liggen en deze zijn niet van de kapitein of het dorp. “Wettelijk zijn alle bomen op domeingrond van de staat”, zegt Hasselnook.

Na overleg met de politie heeft hij Van der Bosch gezegd om in contact te treden met districtscommissaris Shafiek Goelaman van Wanica Zuid-Oost, omdat die de hoogste autoriteit is in het district.

Van der Bosch wijst er nogmaals op hoe belangrijk het is dat de collectieve grondenrechten wettelijk worden erkend om grondissues met anderen te voorkomen. Ze doet een beroep op de regering om hiermee haast te maken.

“Buitenstaanders kunnen dan niet zomaar in onze gebieden vertoeven om activiteiten te ontplooien”, aldus het dorpshoofd.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.