PARAMARIBO – Uit Coronie verneemt GFC Nieuws dat landbouwers en tuinders een petitie ondertekend door een honderdtal planters, hebben ingediend bij de minister van LVV, Hendrik Setrowidjojo, waarin zij vragen dat de bewindsman optreedt om de land- en tuinbouw in het district te bevorderen. De indieners sommen tien punten op die aangepakt moeten worden.

De infrastructuur naar de landbouwgebieden toe is verwaarloosd, de waterkerende dam voldoet niet aan de eisen, kanalen en lozingen worden slecht onderhouden en goede communicatie tussen de planters en de coördinator landbouw van het ministerie in Coronie ontbreekt.

Zij benadrukken dat de minister om verdere ontwikkeling van het district niet te stagneren, snel maatregelen moet treffen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.