Door Johan Donner

PARAMARIBO – Pertjajah Luhur (PL) voorzitter Paul Somohardjo is geïnspireerd geraakt door het bezoek aan de World E-Parliament Conferentie die hij onlangs bezocht heeft in Rome, Italie. Gelijk na terugkeer in ons land heeft hij de ICT deskundigen  van de PL gevraagd om zitting te nemen in een speciale commissie.

In gesprek met GFC Nieuws zegt Somohardjo onder de indruk te zijn van de mogelijkheden die de moderne communicatiesystemen bieden voor een versnelde ontwikkeling van onze bevolking.

Hij heeft daarom aan de PL-ICT commissie gevraagd om hem zo snel als mogelijk te adviseren over de mogelijkheden voor cursussen ten behoeve van alle partijgenoten en sympathisanten. De politicus verwacht de volgende week al het advies van zijn deskundigen te mogen ontvangen.

Volgend maand oktober al wil hij in het PL partijcentrum beginnen met de eerste ICT trainingen om het daarna landelijk aan te bieden. Somohardjo is zijn contacten nu aan het mobiliseren om te helpen met de aanschaf van de computers en de inrichting van de ruimtes.

“Als het kan zullen we deze trainingen gratis aanbieden. Ik wil dat een ieder, niet alleen jongeren maar ook senioren wegwijs worden gemaakt in het gebruik van de nieuwe technologische mogelijkheden.”

Somohardjo zegt dat we moeten oppassen dat  ouderen een nieuwe soort analfabeet worden op dit gebied.

“We zullen eenvoudig beginnen: een ieder moet kunnen internetten,  e-mailen, pingen, op Facebook gaan en minstens via Skype met elkaar kunnen bellen terwijl men elkaar aan de andere kant ziet.”

Dit is nog maar het begin, want de mogelijkheden die ik heb gezien in Rome zijn enorm, aldus PL- voorzitter Paul Somohardjo.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.