Minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar, heeft afgelopen zondag met deskundigen en een groep partijgenoten een werkbezoek gebracht aan het district Coronie. De delegatie werd op de Oost-Westverbinding km 126 ontvangen door districtscommissaris(dc) Aroenkoemar Ramdhani en zijn staf en vertegenwoordigers van diverse OW-afdelingen van Coronie. Ter plekke werd het ontwateringskanaal en de sluis geïnspecteerd. Vervolgens bezocht de minister ook andere ontwateringskanalen en sluizen. Een andere groep deskundigen van OW, afdeling Gebouwen, bezocht het logeergebouw, de secretariswoning en de woning van de dc, die gerenoveerd moeten worden. Tijdens een werkbespreking werden alle pijnpunten ten aanzien van de ontwatering van het district en de gebouwen besproken en afspraken gemaakt. Alle trenzen en kanalen worden de komende maanden schoongemaakt, waarna onderhoudscontracten worden gesloten met lokale bedrijven voor het regulier handmatig onderhoud. De sluizen worden voorzien van rubbers ter voorkoming van lekkages en krijgen een verflaag. Ook zijn er afspraken gemaakt over de openings- en sluitingstijden van de sluizen. Dit is belangrijk om dichtslibbing te voorkomen. De afdeling Openbaar Groen in Coronie krijgt binnenkort een tractor, 3 maaimachines en 3 brushcutters om het werk beter te kunnen uitvoeren. Ten aanzien van de gebouwen worden er stappen genomen om de herstelwerkzaamheden op korte termijn weer te kunnen opstarten. Parmessar gaf opdracht om de bestrijding van houtluizen in de monumentale gebouwen krachtig ter hand te nemen met lokale deskundigen. Dc Ramdhani was zeer tevreden met de toezeggingen en zei erop toe te zullen zien dat alle afspraken worden nagekomen. Ook de gaten in de Oost -Westverbinding die zijn ontstaan door de vele regens zullen op korte termijn aangepakt worden. De minister vroeg zijn medewerkers van OW in Coronie veel aandacht te besteden aan de verfraaiing van de verbindingsweg tussen Paramaribo en Nickerie, aldus het Burger Informatie Centrum Coronie.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.