Parlementariërs hebben gisteren in De Nationale Assemblee(DNA) voor het opnemen van personen die nu buiten de groep van 0-16 jaar vallen. Het zou gaan om studenten van de middelbare- en hogeronderwijsinstellingen. Commissievoorzitter Theo Vishnudatt eiste dat in de Wet Nationale Basiszorgverzekering wordt opgenomen dat deze groep ook gratis verzekerd wordt. De regering heeft in fase 1 van de basiszorgverzekering ervoor gekozen om jongeren van 0- 16 jaar en personen vanaf 60 te voorzien van een verplichte gratis basiszorgverzekering. Hierdoor vallen studenten buiten de boot. Vishnudatt zegt de werkwijze van de regering te begrijpen, maar wijst er tevens op dat er studenten zijn die nog niet werken en dus niet in staat zijn de verzekering zelf te betalen. Er kan er niet slechts van worden uitgegaan dat die groep in staat is te werken of dat de verzekering van die groep betaald wordt door de ouders of indien zij werken,betaald wordt door de werkgever. Invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering houdt in, dat iedere ingezetene wettelijk verplicht verzekerd wordt. Vanaf het moment van de afdracht van de verschuldigde premiebetaling, waardoor de zorgverzekering tot stand komt, is het risico verbonden aan het verstrekken van zorg gedekt. Dat wil zeggen dat door het verzekerd risico de deelnemer aanspraak maakt op toegang tot de basiszorgvoorzieningen. Gemaakte kosten worden volgens persbureau Edunet door de basiszorgverzekering gedekt. De regeling maakt geen onderscheid naar nationaliteit, geslacht of leeftijd. Hoewel dit in de wet niet expliciet wordt aangegeven, kan er van worden uitgegaan, dat voor niet ingezetenen andere wettelijke verplichtingen gelden voor het beschikken over een (medische) zorgregeling.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.