PARAMARIBO, 12 jun – Parlementariërs behoren zich in het parlement te bevinden als dit nodig is. Dit stellen de fractieleden van het Nieuw Front. De politieke praktijk wijst anders uit. Parlementariërs tekenen de presentielijst en zijn dan weer weg. Toch worden vergaderingen aangevangen en gehouden waar deze lui aan ‘deelnemen.’ In naam.

Want ze blijven weg. “U kunt volgens het reglement van orde (van het parlement, red.) geen vergadering beginnen als niet meer dan de helft van de leden aanwezig is in de vergaderzaal”, staat in een brief aan parlementsvoorzitter Jennifer Simons. Toch wordt vergaderd met minder dan het vereiste aantal van zes en twintig aanwezigen. Volgens Simons volstaat het als minstens zes en twintig leden hebben getekend. Lijfelijk aanwezig zijn hoeft niet.

Het Nieuw Front vindt dit een kronkel. “Uw opvatting, dat wanneer leden na het tekenen van de presentielijst zijn vertrokken uit de vergaderzaal, ze toch ter vergadering tegenwoordig zijn in de zaal, is niet correct en is flagrant in strijd met de grondwet en het reglement van orde. Met deze visie zou u dus een vergadering kunnen aanvangen met één lid aanwezig in de vergaderzaal, hetgeen duidelijk aangeeft dat u, de democratie en de rechtsstaat Suriname met opzet vertrapt.”

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.