PARAMARIBO-De parlementariërs Guno Castelen, Asiskoemar Gajadien, Mahinder Rathipal, Mahinder Jogie, Patrick Kensenhuis en Ganeshkoemar Kandhai hebben op 21 maart  een interpellatievoorstel over de grondaankopen van de overheid ingediend bij  De Nationale Assemblee. Dat deden  ze
op basis  van artikel 85 van het Reglement van Orde.

In  het interpellatievoorstel die zij   ter goedkeuring aan het  parlement willen  voorleggen, stellen zij  onder meer dat de regering beloofd had middels de Regeringsverklaring een transparant grondbeleid te zullen voeren en  dat  zij de afgelopen dagen overstelpt zijn met berichten van aankopen van  de regering van domeingrond van derden tegen enorme bedragen.  Voorts stellen zij dat de recente grondaankopen door de regering rieken naar corruptie en nepotisme.

De parlementariërs zeggen in het schrijven aan het parlement  de regering op zeer korte termijn uit te nodigen De Nationale Assemblee ”zo omstandig mogelijk te informeren over grondaankopen en de in voorbereiding zijnde aankopen en meer duidelijkheid te geven over het grondbeleid van de regering”.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.