Minister Edward Belfort van Justitie en Politie zegt dat een aantal zaken verkeerd zijn gegaan bij de selectie van de laatste groep voor de laatste Raio-opleiding, de opleiding voor aankomende rechters. Binnenkort vindt er een tweede screening plaats. De minister zegt dat het kaft van het koren gescheiden zal worden. Belfort zorgde voor veel kritiek met zijn opmerking. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stelde voor om deze zaak niet in het openbaar te bespreken, maar in comité-generaal. Belfort ging hiermee akkoord en beloofde zaken tot in de finesses te zullen uitleggen. Ruth Wijdenbosch van de NF-fractie zegt dat de minister bezig is een bepaalde groep personen onnodig te criminaliseren. Radjkoemar Randjietsing kon geen begrip opbrengen voor de opmerkingen van de minister. Hij wees erop dat de personen die zijn geselecteerd voor de opleiding door een screening heen zijn gegaan. Die screening heeft plaatsgehad door onafhankelijke deskundigen, waaronder ook leden van het Hof van Justitie. Hij wenste duidelijkheid over de noodzaak van een tweede screening. Het is publiek geheim dat de echtgenote van ex-minister Chandrikapersad Santokhi in zijn periode als minister werd toegelaten tot de Raio-opleiding. Randjietsing meent te weten dat er hier sprake is van rancune. Weliswaar noemde hij in het parlement het kind niet bij de naam. Andre Misiekaba vindt het ook belangrijk dat de minister verduidelijkt als er twee screeningsmomenten zijn en waar dat is vastgelegd. Hij vindt dat deze zaak buiten alle emoties aangepakt moet worden. Belfort blijft erbij dat zaken verkeerd zijn gegaan, echter kon hij niet in details treden in het parlement. Hij beweert dat binnen de laatste groep er personen zijn die niet geschikt zijn om rechter te worden. Wijdenbosch zegt dat het onderzoek zich niet moet concentreren rond één persoon. Eenieder die tot nu de opleiding heeft gevolgd, zou dan onderworpen moeten worden aan een tweede milieu-en omgevingsonderzoek. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.