Leerlingen en studenten die om welke reden dan ook in de verwachting raken, mogen niet afgeschreven worden. Er is geen enkele wet die verbiedt dat zwangere leerlingen en studenten geen onderwijs genieten. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov) moet erop toezien dat er onderzoek komt naar de gevallen van tienerzwangerschappen op scholen.

Elk kind heeft recht op onderwijs, dus ook het meisje dat in de verwachting raakt. Deze boodschap werd vanmorgen weer eens benadrukt in het parlement.

Zowel oppositie als coalitie delen dezelfde mening als er gaat om tienerzwangerschappen op school. Minister Ashwin Adhin werd er bovendien aan herinnerd dat de Wet Zedendelicten is aangenomen in het parlement. Deze wet maakt het mogelijk personen die seks hebben met kinderen beneden 17 jaar ambtshalve te vervolgen.

Het was het DNA-lid Noreen Cheung die vandaag de aandacht van de minister vroeg voor een specifiek geval. Een student is afgeschreven, omdat ze in de verwachting is. Cheung vreest dat de toekomst van dit meisje verpest kan worden door dit besluit. Zij vindt het onterecht dat steeds de meisjes in principe ‘gestraft’ worden, terwijl de persoon die gezorgd heeft voor de bevruchting- indien het ook om een schoolgaande jongen gaat- normaal de school mag bezoeken.

Het ministerie heeft volgens Adhin twee sessies gehad over tienerzwangerschappen met leerkrachten. De behoefte is er nog om over dit onderwerp met maatschappelijke organisaties te praten. Zwangere leerlingen en studenten worden door sommige schoolleiders afgeschreven om te voorkomen dat er ongelukken plaatsvinden, hield de minister het parlement voor.

Diverse parlementariërs konden zich niet terugvinden in het antwoord van de minister. Parlementsvoorzitter Jenny Simons onderbrak de minister in zijn beantwoording, omdat er niet alleen op scholen gevaren kunnen zijn voor zwangere vrouwen. “Als het nodig is minister gaan wij u bij wet verbieden dat u die dames het recht ontneemt. Er is een wet en er staat nergens in de wet dat ze niet zwanger mogen zijn”.

Simons begrijpt dat de scholen vanwege zulke gevallen enigszins hun schema zouden moeten aanpassen, maar andere redenen zijn er niet.” Vrouwen werken hard en vallen bijna met hun mond op straat tot de laatste dag van hun bevalling en niemand die naar ze kijkt. En wanneer ze naar school moeten gaan, zijn plotseling de tafels te scherp minister?”

Adhin zegt slechts te verwoorden wat uit de sessies is voortgevloeid. Hij beloofde aandacht te besteden aan het specifiek geval dat Cheung aanhaalde en gaf de verzekering dat het ministerie zich zal buigen over dit vraagstuk.(Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.