door Robin Rosario

PARAMARIBO – Vanmorgen vindt in het district Para de ondertekening plaats van een overeenkomst waardoor het district eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden zal krijgen over het reilen en zeilen in het werkgebied. In het kader van decentralisatie van de districten zal de districtsraad van Para, in samenwerking met DC Jerry Miranda, nu bepaalde projecten op eigen kracht kunnen uitvoeren.

Het eerste dat ter hand zal worden genomen is het ontwateringsproject in Para. Er zal vandaag ook een overeenkomst getekend worden met de aannemer die belast is met dit project.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.