GFC NIEUWS- Pandit B. Nandoe Tewarie is positief getest op het coronavirus.

Nandoe is de voorzitter van de Priesterraad van de vereniging Shrí Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname. ”In overleg en met toestemming van de familie moet ik u helaas mededelen dat onze voorzitter van de Priesterraad, de eerwaarde Pt. B. Nandoe Tewarie, heden positief is getest op het Coronavirus. Vooralsnog vertoont hij geen symptomen”, zegt Nitin Jagbandhan, secretaris van de Priesterraad.

“Hierbij doen wij namens het Hoofdbestuur en Priesterraad van de Shrí Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname een beroep op alle personen die de afgelopen week in nauw contact met hem zijn geweest, nauwlettend hun gezondheid in de gaten houden. In geval van koorts of andere symptomen gelieve zo snel als mogelijk contact te maken met de gezondheidsautoriteiten”, geeft Jagbandhan aan.

“Wederom benadrukken wij de ernst van dit virus, geen grappen te maken en alle (preventieve) maatregelen in acht te nemen die door het Covid-team zijn aangegeven. Ook de instructies die door Sanátan Dharm met betrekking tot onder andere de te verrichten rituelen zijn gegeven, worden weer op het hart gedrukt. Wat niet dringend is uitstellen. Wij hopen dat pandit Nandoe Tewarie zo snel als mogelijk hersteld en doen een dringend beroep op de samenleving om de meeste voorzichtigheid in acht te nemen. Blijf thuis, blijf veilig”, aldus pandit Jagbandhan.

Het bericht Pandit Nandoe besmet met het coronavirus verscheen eerst op GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.