De concept Alcoa-deal die de president bij De Nationale Assemblee (DNA) heeft ingediend ter beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst (BO) is nog nadeliger voor Suriname dan al werd gedacht. Niet alleen wordt de Staat, wij met z’n allen dus, voor honderden miljoenen US dollars benadeeld. Ook de mensen in het district Para wiens grond op de een of andere manier is gebruikt door Suralco worden heel ernstig ingekort in hun rechten, zegt voorzitter Jim Hok van de PALU.

Met het geld dat wij als land mislopen door het handelen van de President en de regering, hadden volgens Hok alle financiële problemen in het onderwijs en in de gezondheidssector kunnen worden opgelost, hadden duizenden woningen kunnen worden gebouwd, hadden alle jongeren een studiebeurs kunnen krijgen en hadden honderden nationale ondernemers in de toerisme, diensten en agrarische sector gestimuleerd kunnen worden.

We betalen 10 keer meer voor stroom

Dat de regering ons bewust voor honderden miljoenen US dollars benadeelt bij de onderhandelingen ter beëindiging van de BO is intussen bij de meeste mensen wel bekend, al valt het soms moeilijk om het te geloven, vervolgt Hok. De hele benadering van de regering om te weigeren de Alcoa wanprestatie te verwijten ten opzichte van ons land was volgens hem al een waarschuwing.

Verder staat er in de BO dat de Afobakka Waterkrachtcentrale bij beëindiging van de BO gratis en in goede staat aan Suriname moet worden overhandigd. De regering gaat volgens Hok daaraan voorbij en pleit namens Alcoa dat we blij moeten zijn dat we de Krachtcentrale al eind volgend jaar krijgen en niet in 2033 en dat we zogenaamd miljarden voordeel daaraan hebben.

De werkelijkheid is dat sinds de ‘de facto’ beëindiging van de BO door Suralco, wij tien keer meer betalen voor onze stroom dan wij zouden moeten betalen. En dat gewoon omdat de regering weigert of niet in staat is om haar werk te doen in het belang van het land, voert Hok verder aan.

Benadeling over de hele linie

Hok meent dat de president en zijn regering laten zien dat zij consequent tegenover ons als volk staan en zich net zo consequent inzetten voor Alcoa. Dat blijkt ook uit de voorstellen die DNA hebben bereikt voor wat betreft het vergoeden van Surinamers wiens gronden op de een of andere manier door de Suralco zijn gebruikt. Dit geldt met name voor het district PARA. In de BO was er voor de meeste van deze gevallen een voorziening getroffen. De regering haalt hier een dikke streep doorheen en wil deze BO-voorzieningen vervangen door andere regels die aanmerkelijk nadeliger zijn voor de grondeigenaren. ‘Nogmaals, hoe komt men op het idee om Surinamers op zo’n manier te benadelen ten gunste van de multinational, waar zit je hart”, vraagt Hok.

“Deze halsstarrige anti-Suriname houding van de regering met de president voorop geeft te denken. Is het werkelijk waar dat de regering aanwijzingen had dat een juridisch gevecht met Alcoa in het nadeel van Suriname zou uitvallen, hetzij qua tijd, hetzij qua uitkomst?”

De door de PALU geraadpleegde juristen beweren het tegendeel, meent Hok. “Wij geloven dat Suriname een heel goede kans had en misschien nog heeft om desnoods met arbitrage zoals in de BO ook is genoemd, er positief uit te komen. Of spelen er andere, hele grote super persoonlijke belangen? Tot nog toe kijken we voor die belangen vooral naar voordelen die door Alcoa binnen Suriname aan personen zouden kunnen worden doorgespeeld. Maar het wordt steeds duidelijker dat indien hiervan sprake is, dat we beslist ook naar het buitenland moeten kijken om te zien wie beloond gaat worden en op welke wijze. Het laatste hierover is nog niet gezegd. Maar als de President en de regering bereid zijn om met een vreemde, een buitenlandse multinationaal bedrijf stelling te nemen tegen ons Surinamers, waarom zouden we nog moeten geloven dat de regering in andere zaken dan wel in ons belang handelt?”, aldus Hok.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.