Live nieuws en radio streams uit Suriname!

PALU: regering wil vrije hand in kwestie Alcoa

De regering wil geheel zelfstandig, zonder kritische ogen en oren, met Alcoa onderhandelen over de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst. Dat blijkt nu ook de stukken die de regering de afgelopen week naar de Staatsraad en De Nationale Assemblee heeft gestuurd, meent de PALU.

Artikel 1 lid 3 van het concept van de machtigingswet voor wijziging van de BO geeft duidelijk aan dat de regering door DNA gemachtigd wil worden voor het sluiten van de gewijzigde BO, maar tegelijkertijd gemachtigd wordt om de overeenkomst en de daarbij gevoegde bijlagen en schema’s te wijzigen. “En dat is nou precies waar de PALU in een Open Brief van 25 juli aan DNA-voorzitter Simons voor had gewaarschuwd”.

Nu dit zo duidelijk is mogen we volgens de PALU verwachten dat de NDP haar vertegenwoordigers in DNA maximaal onder druk zal zetten om de partijlijn te volgen. Dit zegt PALU voorzitter Jim Hok in een eerste reactie op de opgestuurde stukken.

In de Open Brief aan DNA -oorzitter Simons stelt de partij letterlijk:”…Wij dringen er bij u op aan om niet zonder meer akkoord te gaan met een machtigingswet waarin het maar aan de regering wordt overgelaten om verder naar bevind van zaken te handelen. De regering heeft zaken duidelijk niet in de hand. In feite moet het hele proces van de afwikkeling van voren af aan beginnen…”.

De PALU stelt zich dus op het standpunt dat de wijziging van de BO volledig in de openbaarheid moet worden behandeld in DNA. De regering moet niet de ruimte moet krijgen om in een onderonsje met Alcoa te bepalen hoe de afwikkeling van deze overeenkomst eruit moet zien.

De regering heeft zich in deze hele kwestie tot nog toe niet laten kennen als een voorvechter van het Surinaamse belang. Integendeel was haar optreden zelfs aanleiding om te zeggen dat de regering zich als de advocaat van Alcoa opstelde. Dat is geen goede zaak voor Suriname.

“Als we ook nog de recente uitspraken van de president meenemen waarin hij zegt dat DNA wel wat vragen mag stellen over de voorstellen van de regering, maar dat het verder ‘over en uit’ is, dan begrijpen we wel hoe het scenario voor behandeling in DNA eruit ziet. De partij van de president zal maximale druk op de vertegenwoordigers in DNA zetten om zonder problemen de regering haar zin te geven. Een enkele quasi kritische houding van de coalitie hier en daar zal nog de indruk van een serieuze behandeling moeten wekken”.

PALU: “zoals gezegd is de opstelling van de regering in de kwestie van vroegtijdige beëindiging van de BO, tot nog toe niet in het belang geweest van Suriname. De partijen die de regering hierin steunen hebben daarmee natuurlijk ook hun politieke positie binnen Suriname bepaald. Maar de individuele leden in DNA hebben een eigen verantwoordelijkheid, waar ze vanaf dit moment ook op zullen worden aangesproken. Wij willen de NDP leden in DNA oproepen om volgens de eed die ze hebben afgelegd te doen wat goed is voor Suriname, los van partij- of regeringsloyaliteit”, aldus Jim Hok, PALU-voorzitter.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.