Volgens de politieke organisatie PALU is 8 maart, de Internationale Dag van de vrouw, voor een ieder van belang.

“We zien de laatste tijd steeds vaker dat vrouwen een bloempje wordt toegestopt op 8 maart, de Internationale Dag van de Vrouw. Hoewel dit op zich natuurlijk een mooi gebaar is, kunnen we ons afvragen of we daarmee recht doen aan het hele idee van deze bijzondere dag”, zegt PALU-voorzitter Jim Hok.

Volgens hem is de Internationale Dag van de Vrouw immers een dag die veeleer staat en moet staan in het teken van rechten, strijd, en verworvenheden van de vrouw in de samenleving. Het is namelijk niet eens zo lang geleden dat aan de vrouw fundamentele rechten werden ontzegd.

In Suriname, waar bijvoorbeeld werkgelegenheid toch al een groot probleem is, komen vrouwen nog steeds te weinig aan bod. En dat niet in de laatste plaats omdat vrouwen vaak in hun eentje de verantwoordelijkheid dragen voor hun gezinnen. Het is dan ook om die redenen dat de PALU al sedert haar oprichting in 1977 zich sterk heeft gemaakt om goede crèches op te zetten in de volkswijken om zo de vrouwen/moeders de ruimte te geven om hun kinderen in verantwoordelijke handen achter te laten en een eigen inkomen te gaan verdienen. Op een bepaald moment heeft de PALU zelfs het initiatief genomen om zelf een aantal crèches op te zetten om te laten zien dat het kon en hoe het moest. Deze crèches zijn natuurlijk al lang geleden overgedragen aan de overheid, die overigens dit initiatief in redelijke mate, maar nog niet afdoende, heeft overgenomen.

Maar ook op andere vlakken is de positie van vrouwen, die samen nota bene 50% van onze samenleving vormen, nog steeds aan verbetering toe. Een bloemetje alleen is zeker niet voldoende. Deze dag staat voor wat de PALU betreft dan ook in het teken van Solidariteit met deze strijd voor verbetering van de positie van de vrouw. Wij hebben er als samenleving alles bij te winnen. 8 maart is daarom voor iedereen belangrijk.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.