In het kader van nieuwe beleidsinzichten bij het ministerie van Openbare Werken (OW) en het beter structureren van de infrastructuur binnen dit departement, wordt gewerkt aan nieuwe wet- en regelgevingen met betrekking tot het bouw- en vergunningenbeleid. Het nieuwe beleid werd vrijdag 23 september in een persconferentie gelanceerd.

In diverse presentaties werd het beleid op de verschillende directoraten en afdelingen van het OW-ministerie met betrekking tot regels, wetgevingen en allerhande vergunningen uiteengezet. Aangepaste regelgevingen bij alles waarvoor een vergunning vereist is kwamen aan de orde, zoals bouwvergunningen ten behoeve van woonhuizen, zakenpanden en andere bouwwerken op terreinen met name woonwijken. 

Er werd aandacht besteed aan verkavelingsvergunningen betreffende commerciële- en familieverkavelingen alsook verkeersvergunningen ten behoeve van drempels, bestratingen, bermen en parkeervakken. De presentaties inzake vergunningen ten behoeve van duikers, primaire, secundaire en tertiaire kanalen, steigers, bruggen en wegen zijn ook met heel veel belangstelling gevolgd door de aanwezige media. Het is belangrijk dat bij alle vergunningen de uitvoering wordt gedaan via een ingenieursbureau of een consortium daarvan. 

Minister Riad Nurmohamed sprak de hoop uit, dat met de nieuwe regels zaken ordelijker verlopen en dat burgers niet zomaar iets opzetten die niet voldoet aan de wetten en regels. “Het moet volgens de regels gebeuren”, zei hij. Via het OW-ministerie zal gewerkt worden aan versterking van de controle ter naleving van de nieuwe regels. Openbare Werken zal een sterke campagne voeren, zodat burgers op de hoogte blijven van de nieuwe regels. Dit zal gedaan worden via social media, de verschillende mediahuizen en ook zal huis aan huis informatie door middel van flyers worden uitgedeeld. 

Een volledige rapportage van de presentaties met betrekking tot regels, wetgevingen en vergunningen zijn te zien via het YouTube-kanaal van het ministerie van Openbare Werken, zo bericht het ministerie.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.