Het ministerie van Openbare Werken (OW) ziet zich genoodzaakt het kader van duurzaam onderhoud en beheer van wegen en bruggen mogelijkheden te bekijken om tolheffing landelijk op bepaalde wegen en bruggen met grote mate van rechtvaardigheid in te voeren, zo meldt de voorlichtingsdienst van de regering zondagavond 19 september.

Het ministerie benadrukt, dat de onderhoudskosten van wegen en bruggen in de afgelopen periode explosief zijn toegenomen. Echter geeft het OW-ministerie aan over onvoldoende budget te beschikken. De torenhoge onderhoudskosten zijn haast niet te betalen. 

Minister Riad Nurmohamed stelt, dat het systeem van tolheffing in het buitenland reeds jaren wordt toegepast. Vanwege de situatie in Suriname moet de inning van tol rechtvaardig worden aangepakt. Het ministerie heeft opdracht gegeven aan enkele deskundigen, waaronder de Wegenautoriteit Suriname en particuliere instanties, onderzoek te doen naar hoe de structurering in Suriname kan worden aangewend. 

Vervolgens is gevraagd met een voorstel te komen, waarbij wegen worden uitgegeven als een concessie om dit in het vervolg in Public Private Partnership (PPP) verband uit te voeren. Het ligt in de bedoeling om binnenkort te starten met een pilotproject, waarbij de laterietwegen, waar voornamelijk het zwaar verkeer de tolheffing gaat moeten betalen met uitzondering van de plaatselijke bewoners.

Op deze manier zal het zwaar verkeer op vooral laterietwegen met gemak kunnen rijden en zal een particulier bedrijf zorgen voor onderhoud. 

De OW-bewindsman voert verder aan, dat voor dit moment de studie van eminent belang is en wellicht in de eerste helft van 2022 de eerste tolhuisjes kunnen worden geïmplementeerd. Het is zeker vermeldenswaard, dat de concessionaris de verantwoordelijkheid krijgt het geld te innen alsook er zorg voor draagt dat de wegen in een goede staat blijven verkeren. De overheid zal niet slechts inkomen bij calamiteiten, maar ook bij het introduceren van grootschalige werken en de grote infrastructurele projecten die door het OW-ministerie zijn gelanceerd, zal betaald worden voor de infrastructuur als het gaat om nieuwe wegen en bruggen.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.