Door Robbie Mohansingh

Op onderstaande foto is duidelijk te zien dat het verhang naar rechts loopt voor hemelwater opvang. Terwijl het gebruikelijk is om vanuit hart-as weg naar beide kanten een verhang te construeren. Nu is de kans groot dat al het hemelwater bij extreem regen naar rechts zal stromen met alle gevolgen van dien!

Ook is duidelijk te zien dat het hart-as van de weg hoger ligt dan de percelen en woningfundering. Als in de wegfundering riolering was aangelegd in hart-as weg met opvangputten en de zijkanten hoger zouden worden geconstrueerd, zou het hemelwater niet naar de percelen stromen!

Volgens mij is ook niet berekend welke afstanden noodzakelijk zijn om het hemelwater af te voeren via de kolkputten. De wegconstructie die is toegepast zal door hemelwater en asdruk van auto’s verschuiven, waardoor er op korte termijn stenen zullen losraken.

Eigenlijk zou er aan de zijkanten een goed te verdichten kantopsluiting moeten worden gerealiseerd door straatbanden vast te lijmen met behulp van cement aan steenachtige funderingsmateriaal. Pas dan dienen de dwanggoten en opvangkolken te worden geplaatst. Ook is onduidelijk of het zandfundering minimaal 40 cm is en afdoende verdicht. Zwakke plekken in de wegfundering zullen leiden tot gaten in de wegconstructie.

Na de groene muur is een zijstraat te zien, maar er is geen verkeersbord geplaatst. Ook ontbreekt het aan drempels, gezien het een woonwijk betreft.

Verkeersborden dienen aan te geven dat het een woonwijk is, de snelheid gemaximaliseerd is en dat er overstekende kinderen zijn. Ook een verbod voor vrachtauto’s zou er moeten worden geplaatst.

Met zekerheid is te stellen dat op korte termijn deze aangelegde weg zal verzakken en opnieuw moet worden hersteld. Dit is dus een duidelijk voorbeeld op welke foutieve wijze wegen worden aangelegd met gevolg schade aan voertuigen en verkeersongevallen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.