Verschillende overheidsfunctionarissen zijn twee dagen getraind in de bestrijding van mensenhandel. Deze training is georganiseerd door het ministerie van Justitie en Politie met ondersteuning van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu.

De training is gehouden op 30 en 31 mei 2012 in “De Mantel”. Functionarissen van het Korps Politie Suriname, de Arbeidsinspectie, de Immigratiedienst, de Mijnbouw Service Centers (Ordening Goudsector) alsook leden van het Jeugdparlement hebben hieraan deelgenomen.

Tijdens de training zijn aan de orde gekomen de bijzonderheden, kenmerken en preventie van mensenhandel, evenals de bescherming van slachtoffers door het bieden van slachtofferhulp en de opsporing en vervolging van daders. Ook het aspect van de samenwerking tussen de verschillende actoren die van belang zijn voor een adequate bestrijding van mensenhandel is hierbij aan de orde gekomen. Als laatst is het beleid van de overheid besproken. Bij dit onderdeel is gesproken over de concept nationale strategie.

De training is verzorgd door leden van de werkgroep Counter-Trafficking in Persons. De belangrijkste taken van de werkgroep Counter-Trafficking in Persons zijn onder andere het doen van voorstellen ten aanzien van het overheidsbeleid en ten aanzien van maatregelen in verband met de bestrijding van mensenhandel. In het kader van deze taakstelling heeft de werkgroep tezamen met andere actoren reeds enkele zaken gerealiseerd, waaronder de regeling van opvang voor volwassen- en kindslachtoffers.

Hiernaast heeft de werkgroep het materiaal nodig voor de samenstelling van de webpagina ten aanzien van de bestrijding van mensenhandel samengesteld. De webpagina is inmiddels een feit en is onderdeel van de overheidswebsite. De werkgroep heeft ook de concept nationale strategie ter bestrijding van mensenhandel ”Routekaart Suriname Bestrijding Mensenhandel 2012 – 2016” voorbereid.

Minister Edward Belfort, van het ministerie van Justitie en Politie, die de opening van de training verrichte, gaf in zijn toesprak aan dat training erg belangrijk is om kwalitatief werk te leveren. “Training stelt u in staat om u professioneel te ontwikkelen. Training is een onderdeel van professionaliteit”.

Hij gaf verder aan dat Suriname tot nu toe redelijk succesvol is geweest in de strijd tegen mensenhandel. Ten slotte zegde hij de aanwezigen toe dat het ministerie van Justitie en politie hen alle ondersteuning zal blijven bieden om mensenhandel nog effectiever te bestrijden. In dit kader zal er een trainings-  cd worden ontwikkeld.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.