De regering en financiële instanties zijn het met elkaar eens dat maatregelen voor het beheersen van de koers noodzakelijk zijn. Tot deze overeenstemming zijn partijen gekomen tijdens een bespreking vrijdag 30 september op het Kabinet van de President. 

President Chandrikapersad heeft zich samen met verschillende actoren gebogen over oplossingen voor de zorgwekkende koersstijgingen. Er zijn daarbij tal van voorstellen gepresenteerd die een bijdrage zullen leveren aan het beheersen van de koers. Partijen zijn het met elkaar eens dat de retentiemaatregel effectief is. Ook de constructieve samenwerking tussen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft in de afgelopen twee jaar een positieve impact gehad op de valutamarkt.

Aan de ontmoeting namen deel de Centrale Bank van Suriname, commerciële banken, exporteurs en cambiohouders en de ministers Silvano Tjong Ahin ad-interim Financiën en Planning, Albert Ramdin ook ad-interim, David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en de voorzitter van de vaste commissie van Financiën in het parlement, Asiskumar Gajadien.

Remy Bhailal heeft vanuit de Vereniging van Cambiohouders aangegeven dat er geen bezwaar is om valuta te verkopen aan de banken, echter is er geen mogelijkheid om hun SRD’s cash te krijgen voor de bedrijfsvoering. Er zijn verder voorstellen gedaan in het kader van het afromen van contante SRD’s uit de samenleving, hetgeen de vraag naar valuta kan doen afnemen. 

Voorlopige importstop niet-noodzakelijke goederen

Naast export verhogende maatregelen is voorgesteld om import verlagende maatregelen in te voeren of over te gaan tot een voorlopige importstop van niet noodzakelijke goederen.

Verder is tijdens de bespreking aangegeven, dat de vraag naar valuta in 2022 enorm is toegenomen ten opzichte van 2021. Met een cijfermatige onderbouwing is verder aangegeven, dat door de stijging van de brandstofprijzen de vraag naar valuta vanuit de oliemaatschappijen sterk is toegenomen in 2022. Ook de stijging van de prijzen van consumptiegoederen heeft in dit jaar gezorgd voor een toename in de vraag naar valuta.

Bij de CBvS en de commerciële banken bestaat de indruk, dat actoren vanuit de informele sector een negatieve druk uitoefenen op de valutamarkt. Ook zorgt onjuiste berichtgeving in de media over maatregelen voor ruis. 

Verder is vanuit de CBvS aangegeven dat het niet helemaal juist is dat de koers is gestegen in de afgelopen twee weken. Als het gaat om de girale bankkoers is deze over de genoemde periode juist met SRD 1,20 gedaald. Het gaat om de cash koers die is toegenomen, dat wordt gestimuleerd of in stand gehouden door actoren buiten de invloedssfeer van de formele instituties.

President Santokhi heeft partijen gevraagd om bestaande beperkingen om gelden bij de lokale banken te storten, weg te werken, zodat de importeurs hun dollars bij de banken kunnen betrekken en zo speculatie voorkomen kan worden. 

De samenwerking tussen de banken en cambio’s zal volgens het staatshoofd binnen de perken van nationale en internationale regels moeten geschieden. Santokhi heeft het platform de opdracht gegeven om binnen afzienbare tijd maatregelen aan te dragen die de rust op de valutamarkt structureel kunnen doen terugkeren.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.