Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov) laat ouders in het ongewisse over de voortgang van de screening van 3- jarige peuters dit jaar. Verontruste ouders hebben dit probleem onder de aandacht gebracht van onze redactie. Zij zeggen steeds te moeten aanhoren dat de leiding van het ministerie nog een besluit moet nemen en dat de screening on-hold is. Het project schoolrijpe kinderen is bestemd voor peuters die vóór december van het nieuw aan te vangen schooljaar de leeftijd van 4 jaar nog niet bereikt hebben. Peuters die tussen januari 2015 en eind maart 2015 vier jaar oud worden, komen in aanmerking om door het Minov te worden gescreend. Zij die de screening halen, worden toegelaten tot Kleuter A. De ouders maken zich bezorgd, omdat sommige schoolleiders reeds gestart zijn met de inschrijving van kleuters. Een officiële mededeling van de leiding van het Minov blijft uit. “Laat het ministerie zeggen als de screening doorgaat of niet, want dan weten we waar wij aan toe zijn”, zeggen Jasmine Feller en Monique Chin. Zij vragen zich af waarom het ministerie bij de aanvang van het schooljaar 2013 niet meteen heeft gezegd dat de screening in 2014 niet zou doorgaan. Ouders hebben hun kinderen het vorig jaar ingeschreven op een peuterschool, zodat zij klaargestoomd werden voor de screening. De leiding van de peuterschool weet ook niet als de screening doorgaat. De ouders zeggen gefrustreerd te raken, omdat zij maandelijks SRD 230 moeten neertellen. Als het project dit jaar niet doorgaat, zijn ze genoodzaakt hun kind nog een jaar naar de peuterschool te sturen. Dit betekent keihard 12 maanden lang weer SRD 230 neertellen, omdat er in de vakantie gewoon door moet worden betaald.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.