Oratie bijzonder hoogleraar Nederlands slavernijverleden en erfenis

Op vrijdag 5 oktober 2012 zal de dhr. prof. dr. Stephen Small zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden. Small is vanwege de Stichting Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlands slavernijverleden en erfenis.

De aanvaarding vindt plaats door het uitspreken van een rede, getiteld: “Living History. The Legacy of Slavery in the Netherlands”. Hij behandelt tijdens zijn oratie een aantal vragen. Ook biedt hij enkele suggesties voor historisch onderzoek en dataverzameling over de erfenis van de slavernij in Nederland.

Vragen waar Small tijdens zijn oratie op ingaat zijn: Wat zijn de belangrijke vragen die moeten worden gesteld over de erfenis van de slavernij in Nederland? Wat is de relatie tussen academisch onderzoek en community onderzoek en inzicht? Welke voordelen kunnen worden gehaald uit internationale vergelijkingen? En wat heeft moraliteit te doen met deze vragen?

De locatie is de Aula van de UvA, ingang Singel 411, hoek Spui.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.