PARAMARIBO- Het ministerie van Sport – en Jeugdzaken, afdeling Opleiding en Vorming heeft op zondag 27 mei j.l. de opstap Recreatie Sportleiders opleiding in het district Sipaliwini afgesloten. De cursus, die op 4 mei j.l. van start ging op Nieuw Aurora is bedoeld om de lokale gemeenschap een basis te geven voor de begeleiding van jeugdigen en andere doelgroepen in sport en spel.

Uit het groot aantal meldingen voor deze cursus bleven 14 participanten over die door de docenten Dennis Mac Intosh en Benny Mijnals gedurende de weekeinden klaargemaakt werden voor hun nieuwe taak als recreatiesportleider. Vermeldenswaard is dat vanaf de voorbereiding van deze opleiding tot de uitvoering bijzonder veel steun werd gekregen van het DNA-lid Hugo Jabini die het proces volledig heeft helpen begeleiden.

Bij de afsluiting organiseerden de cursisten een spelenkermis voor meer dan 100 kinderen, waarbij het accent vooral werd gelegd op het recreatieve met behulp van lokaal beschikbare middelen. Het ministerie kijkt terug op een geslaagde activiteit. Het ministerie waardeert het offer dat de docenten elk weekend weer brachten om de lessen te verzorgen, de medewerking van het Nationaal Leger en de onontbeerlijke ondersteuning van het eerdergenoemd DNA-lid. Na de evaluatie zal de mogelijkheid worden bekeken om ook in andere gebieden in Sipaliwini deze cursussen aan te bieden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.