Oktober staat al jarenlang bekend als de ‘borstkankermaand’. Borstkanker bewustwordingsmaand wordt elk jaar gemarkeerd in landen over de hele wereld. Het helpt om de aandacht en steun voor het bewustzijn, de vroege detectie en behandeling en de palliatieve (verlichting) zorg voor deze ziekte te vergroten. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is borstkanker verreweg de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen wereldwijd, zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden.

Stichting Lobi Health Center (SLHC) houdt zich bezig met seksuele reproductieve gezondheidszorg en rechten. De stichting richt zich onder meer op het stimuleren van regelmatige borstonderzoeken, het doorverwijzen naar een specialist bij gevonden afwijkingen en de nazorg als er sprake mocht zijn van kanker.

Borstkanker ontstaat, wanneer normale cellen zich tot kwaadaardige gezwellen ontwikkelen in een of beide borsten. Klachten of verschijnselen die kunnen wijzen op het ontwikkelen van borstkanker zijn knobbeltjes, bobbeltjes of verhardingen in de borsten en oksels; deukjes in of wel een ingetrokken huid van de borsten; verandering in de omvang van de borsten; pijnlijk gevoel in de borsten; bloederig vocht uit de tepels of ingetrokken tepels.

Wereldwijd zijn er jaarlijks ongeveer 2.08 miljoen nieuwe gevallen en 626.679 sterfgevallen als gevolg van borstkanker per jaar (IARC Globocan, 2018). Het merendeel van de sterfgevallen (236.673) komt voor in landen met een laag en middelhoog inkomen, waar de meeste vrouwen met borstkanker in de late stadia worden gediagnosticeerd, voornamelijk vanwege een gebrek aan bewustzijn over vroegtijdige opsporing en drempels bij gezondheidsdiensten.

Ook in Suriname is borstkanker een van de meest voorkomende soorten van kanker bij vrouwen, in 2012 maar liefst 109 vrouwen (WHO) met borstkanker gediagnosticeerd.

In principe kan iedereen kanker krijgen, maar de kans op borstkanker neemt na het 30ste jaar en vooral tussen 45 en 55 jaar toe. De risicofactoren van borstkanker bij vrouwen zijn erfelijkheid, gebrek aan lichaamsbeweging, overmatig alcohol gebruik, op late leeftijd eerste kind krijgen, weinig of geen borstvoeding geven, overgewicht, hormoonproducten gebruiken, geen kinderen hebben, menopauze die laat inzet en een menstruatie die heel erg vroeg is begonnen.

Als vrouwen meer bewegen, meer lichamelijk actief zijn, hebben zij 20 tot 40% minder kans op het krijgen van borstkanker. Het is ook belangrijk om vanaf het 18e jaar een keer per maand zelf borstonderzoek te doen, zeker als er in de familie borstkanker voorkomt, of als er risicofactoren aanwezig zijn.

De beste tijd om de borsten te onderzoeken is in de week na elke menstruatie of een vaste dag in de maand. Deze eenvoudige methode kan een leven redden, omdat hiermede in een vroeg stadium borstkanker kan worden ontdekt. Wanneer borstkanker vroegtijdig wordt ontdekt en als adequate diagnose en behandeling worden ingezet zijn de overlevingskansen veel beter.

Als het laat wordt ontdekt, is een curatieve behandeling echter vaak geen optie meer. In dergelijke gevallen is palliatieve zorg nodig om het lijden van patiënten te verlichten.

Stichting Lobi Health Center biedt aan vrouwen boven de 50 jaar een jaarlijkse klinische borstcontrole door een arts of verpleegkundige tegen een redelijk tarief of met dekking van verzekering of werkgever. Komt borstkanker voor in de familie dan wordt al op eerdere leeftijd bijvoorbeeld al vanaf 40 jaar een regelmatige controle aangeraden.

In het kader van haar 50-jarig bestaan en borstkankermaand biedt Lobi van 1 tot en met 31 oktober klinische borstonderzoeken aan de gemeenschap tegen een zeer gereduceerd tarief. Twee klanten betalen bij de Lobi Health Centers te Paramaribo, Lelydorp, Nw. Nickerie samen SRD 50,- voor elk een borstonderzoek.

Lobi hoopt hierdoor de risicofactoren van het krijgen van borstkanker onder de aandacht te brengen en vroegtijdig onderzoek te stimuleren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.