PARAMARIBO, 5 okt – De oppositie is erin geslaagd een belangrijke wijziging door te drukken in de wet op cambio’s of geldwisselkantoren. Eigenaren mogen een meerderheidsaandeel nemen in de bedrijven. de oorspronkelijke tekst had het over het verplicht afstaan van aandelen aan derden. De oppositie stemde uiteindelijk toch tegen. De wet gaat veel te ver.

De bevoegdheden die de Centrale Bank van Suriname worden toegekend, zijn vergaand. Zo is het de bank die voortaan vergunningen verstrekt voor cambio’s. Het ministerie van Handel & Industrie mag dit niet meer. De oppositie heeft hier moeite mee, omdat het parlement nooit meer rekenschap kan vragen over het vergunningenbeleid. Volgens de wet Toezicht Geldtransactiekantoren mogen de cambio’s voortaan alleen geld wisselen.

Het overmaken van geld zal via een apart bedrijf moeten geschieden. Tot nog toe doen de cambio’s beide. Volgens de autoriteiten moeten het wisselen en overmaken scherp gescheiden worden. “Anders bestaat de mogelijkheid om risico’s van het ene bedrijf over te hevelen naar het andere”, zegt minister Adelien Wijnerman van Financiën. Met de nieuwe wet mag de Centrale Bank van Suriname ook strenger controle uitoefenen op de activiteiten van de cambio’s.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.