PARAMARIBO – De nieuwe minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson, is van mening dat de vastgelopen dialoog tussen de centrale overheid en sommige gezagsdragers uit het binnenland van Suriname, opgelost kan worden als partijen bereid zijn ‘water in de wijn’ te doen. Hij hoopt dat alle belanghebbenden respect zullen opbrengen voor de verschillen in leefwijze en bestaansmogelijkheden in beide woongebieden.

We moeten niet te licht over deze verschillen heen stappen, meent de nieuwe minister. Beide partijen moeten ‘water in de wijn’ doen, is zijn oordeel. Op de binnenlandbewoners doet hij in dit verband een beroep om de situaties van 200 jaar gelden en eventueel langer niet als vertrekpunt te blijven vasthouden. Aan de bewoners van de kustvlakte vraagt hij begrip te tonen, dat marrons en inheemsen vanwege de gebrekkige infrastructurele omstandigheden in hun huidige woongebieden, wettelijke bescherming nodig hebben om te kunnen voorzien in hun behoefte aan voedsel, veilig drinkwater en andere essentiële levensbehoeften.

Voor het overgrote deel zijn deze mensen afhankelijk van de natuur en de bossen in hun omgeving. De bewindsman zegt dat alle partijen begrip voor elkaars standpunten zullen moeten opbrengen en naar elkaar toe moeten groeien.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.