PARAMARIBO- Ettelijke personen hebben bij de politie aangifte gedaan van oplichting waarbij de oplichter dat telefonisch heeft gedaan. Het gaat in deze om mensen, die bij de overheid een verzoek ter verkrijging van een  perceel hebben gedaan en wiens verzoek  afgewezen is. Die personen zijn toen opgebeld door iemand die op de hoogte was van hun afgewezen verzoek en aan de slachtoffers te kennen gaf dat hij ervoor kon zorg dragen dat hun verzoek ingewilligd werd.

Daarvoor moest men wel een bepaald bedrag betalen. Wanneer de slachtoffers akkoord gingen met het voorstel werd door de oplichter een taxi naar de woning van de slachtoffers gestuurd om het geld op te halen. Daarvoor gebruiken de oplichters een zogenaamde bedrijfstaxi. Een taxi bedrijf wordt namelijk gebeld en er wordt door gegeven waar een geldbedrag moet worden opgehaald en bezorgd. Vaak moet de taxi chauffeur het geld bezorgen bij iemand die voor een handelszaak staat te wachten of  het geld wordt  door iemand bij het bedrijf opgehaald en wordt voor de rit betaald.

Nadat de slachtoffers hun geld hebben afgestaan horen zij niets meer van de beller. Inmiddels heeft de afdeling Fraude  klaarheid kunnen brengen in een aantal van deze zaken waarbij tot nu toe in 3 van de zaken gebleken is dat de oplichters gedetineerden zijn die een gevangenisstraf uitzitten. Vanuit de strafinrichtingen en met behulp van comparanten buiten de gevangenissen wisten zij de mensen op te lichten. Slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan en taxichauffeurs, die over informatie beschikken, worden opgeroepen om in contact te treden met de afdeling Fraude van de politie. Deze afdeling is ondergebracht op het politiebureau Nieuwe-Haven.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.