President Chan Santokhi heeft vandaag in De Nationale Assemblee (DNA) een presentatie gehouden over de koersontwikkelingen in Suriname. Hierbij heeft het staatshoofd ook tijdelijke maatregelen aangekondigd om de koers te stabiliseren, rust op de valutamarkt te brengen en de koers onder controle te houden. Een belangrijke maatregel is dat het kopen van US-dollars nu alleen mogelijk zal zijn na het overleggen van relevante documenten.

De regering heeft voor een korte termijn regulerende maatregelen getroffen namelijk:
– De verkoop van vreemde valuta aan natuurlijke en rechtspersonen die goederen en diensten importen is uitsluitend toegestaan uit hoofde transactie motief met een document waarop een vreemde valuta verplichting is.
– Alle verkooptransacties van vreemde valuta van binnenlandse transacties zijn uitsluitend toegestaan voor goederen en diensten die door de Deviezencommissie zijn toegestaan om de prijs in vreemde valuta te hanteren of vanwege een overeenkomst als onderliggend document, waarbij er een vreemde valuta verplichting blijkt.
– Alle verkooptransacties van vreemde valuta in verband met het reizigersverkeer zijn uitsluitend toegestaan met een onderliggend reisdocument en een kopie visum indien van toepassing.
– Alle verkooptransacties van vreemde valuta aan natuurlijke personen en rechtspersonen voor verplichting buitenland voor onder andere studenten en/of andere doelgroepen zijn uitsluitend toegestaan middels onderliggende documenten waaruit de noodzaak blijkt in relatie tot de ontvanger in het buitenland.
– Alle overige noodzakelijke verkooptransacties van vreemde valuta uit hoofde van het transactiemotief dienen van een onderliggend document te zijn voorzien.

Het staatshoofd deelde ook mee dat de verkoop van vreemde valuta aan exporteurs alleen mogelijk is na toestemming van de Deviezencommissie. De toestemming is uitsluitend per transactie. Exporteurs dienen de niet retentie gerelateerde valutaopbrengsten uitsluitend te verkopen aan de deviezenbanken en/of wisselkantoren die onder toezicht staan van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Van deze valuta verkopen wordt wekelijks een digitaal overzicht gepresenteerd met kopie van onderliggende documenten. Het aanbieden van hetzelfde onderliggende document aan meerdere deviezenbanken of wisselkantoren voor de aankoop van vreemde valuta is niet toegestaan.

Het ministerie van Financiën en Planning stelt via de Volkskredietbank (VCB) vreemde valuta beschikbaar tegen de geldende verkoopkoers van de CBvS, waarbij de tegenwaarde gebruikt wordt voor lopende uitgaven van de staat. De president benadrukte dat het belangrijk is dat alle door Suriname verdiende deviezen naar het land terugkomen en beschikbaar zijn voor de behoefte van de gemeenschap.

De regering gaat onverkort door met de retentieregeling. Het staatshoofd zei dat niet 100 procent verwacht wordt, maar minimaal 35 procent. De exporteur mag de resterende 65 procent behouden. Santokhi haalde aan dat bij de toepassing blijkt dat er gevallen zijn waar exporteurs onder factureren en onvoldoende of niet afdragen.

“Het niet naleven van de retentie verplichting levert een economisch delict op waarbij sancties zullen worden opgelegd”, stelde de president. Alle verkooptransacties van vreemde valuta vallen onder toezicht van de CBvS.

De regering heeft ook monetaire maatregelen getroffen, waarbij instructie is gegeven aan de justitiële en politionele autoriteiten om de illegale handel in vreemde valuta en illegale wisselkantoren aan te pakken. Ook zijn er voorzieningen getroffen om de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te versterken voor strakkere aansturing op het monetair beleid. De ruimte voor het verstrekken van kredieten door het bankwezen wordt verkleind door een noemenswaardige verhoging van het kasreservepercentage. De kredietgroei van banken wordt gemaximaliseerd.

Deze maatregel moet de omvangrijke particulier kredietverlening terugdringen. Daarnaast werkt de CBvS samen met banken aan een betere rentetransmissie, waardoor het voor spaarders aantrekkelijk wordt om in SRD te sparen in plaats van vreemde valuta. De regelgeving over koersmarges, de verklaring van overgang tot afwijkende wisselkoersen en de afstorting van bankcliënten worden aangescherpt met als doel het valutaverkeer efficiënter te maken en de aankoop van vreemde valuta bij niet bevoegden in te dammen.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.