Weer wordt er een actie door OW ondernomen die leidt tot onnodige kosten en het probleem niet oplost. Elk civieltechneut weet dat golvenbrekers als kribben geplaatst moeten worden om dijkafkalving te voorkomen. Elke civieltechneut weet dat verzwaring van dijken kan leiden tot negatieve kwel. Elke civieltechneut weet dat er op natuurlijke wijze kustverdedigingswerken zijn toe te passen. Elke civieltechneut weet dat kleigronden alleen geen afdoende maatregel is voor ophoging van dijken.

Ik kan zo wel doorgaan. Ik vraag mij af waar de civieltechneuten zijn van OW. In plaats van het nemen van het op lange termijn kostenbesparende acties wordt voor de zoveelste keer door OW gekozen om een dure studie te laten uitvoeren door bedrijven die decennialang betrokken zijn bij dit probleem. Volgens mij zijn er al duizendtal studies van diverse infrastructurele problemen uitgevoerd. Waar zijn deze rapporten en worden deze wel gelezen?

Ik vraag mij af of de minister intern overleg heeft gevoerd met deskundigen voordat een dergelijke beslissing is genomen. Straks wordt er gevraagd naar een groter gebouw om alle rapporten te archiveren. Met zekerheid is te zeggen dat de infrastructurele werken die al eeuwen worden uitgevoerd, dus niet alleen onder deze minister, niet voldoen. Terwijl dit departement in vergelijking met andere een zeer groot budget heeft. Er worden ook geen nieuwe technieken toegepast, bijvoorbeeld ICT -vormen van ontwerp en calculatie.

Ik vind het niet vreemd dat er zoveel mankracht rondloopt en desondanks wordt gesproken van een tekort aan personeel. Wordt het niet tijd dat er een degelijke duurzaam infrastructurele netwerkprogramma wordt opgesteld met benodigde budget en planning in plaats van steeds weer brandjes blussen en populistische optreden?

Robbie Mohansingh

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.