Geachte minister Belfort,

Middels  deze open brief op GFC Nieuws zou ik graag een beroep op u willen doen om uw aandacht te vestigen op het volgende dat ik naar voren wil brengen: het rijgedrag op rotondes. Wat is het toch een misère en ellende! Onze verkeersdeelnemers weten gewoon niet hoe zij moeten rijden op een rotonde. Ik wil een specifieke rotonde belichten, namelijk de rotonde in de buurt van de Benjaminstraat, de Dr. Sophie Redmondstraat en de Flustraat. Het is vaak zo dat bepaalde mensen hun kinderen helemaal op school willen zetten. En dan heb ik het over de Fluschool. Er ontstaat een enorme file op de linkerbaan van de Dr. Sophie Redmondstraat, wat heel vervelend werkt op de rotonde zelf. Wat ik wil aangeven is dat bepaalde mensen in Suriname helemaal niet weten hoe zij moeten rijden op een rotonde. Elke dag ervaar ik hetzelfde probleem.

Wanneer je dus vanuit de Flustraat (vanuit de Kwattaweg) komt en je wilt dus bijvoorbeeld naar de Dr. Sophie Redmondstraat of de Benjaminstraat dan moet er toch op de buitenste baan gereden worden van de rotonde. En als je dus vanuit de Flustraat (vanuit de Kwattaweg en je wilt naar de andere Flustraat (van uit de Kernkampweg) dan moet je dus op de binnenste baan rijden. Het komt er op neer dat zodra je een kwart cirkel of halve cirkel maakt, het zaak is dat je dus op de buitenste baan moet rijden. Maak je een driekwart cirkel, dan moet je dus op de binnenste baan rijden en indien het vrij is, richting geven naar de desbetreffende richting anders moet er doorgecirkeld worden.

Elke dag is ‘t hetzelfde liedje. Het dringt maar niet door tot bepaalde mensen dat je dus niet kan stoppen op een rotonde. Vaak denken bepaalde mensen dat wanneer ze komen van de Fustraat (vanuit de Kernkampweg) op de binnenste baan moeten rijden om naar de Dr. Sophie Redmondstraat te gaan. Dit is totaal verkeerd.

Minister, ik wil u hierbij vragen of het mogelijk is de volgende maatregelen te treffen:

1. Informatiefilms over het rijgedrag op de rotonde.

2. Extra controle bij de rotondes ( zie voorvallen bij de rotonde die ik heb aangehaald)

3. Dat de linkerbaan van de Dr. Sophie Redmondstraat niet wordt gebruikt als parkeerterrein voor ouders die hun kinderen tot in de ingang willen afzetten.

Ik dank u vriendelijk voor uw medewerking.

Hoogachtend,

De zeer bezorgde burger, G.L.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.