Open brief aan:

Het Vaticaan: Paus John Paul II, de Surinaamse samenleving, minister Edward Belfort van Justitie en Politie, De Nationale Assemblee, de voorzitter Gilly van Holt van het comité Desi Bouterse, Robert Hewitt van Allied Collective en de voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede Betty Goede inzake het suggestief aanzetten tot een (strafrechtelijk justitieel) onderzoek naar potentieel seksueel kindermisbruik door priesters/pastoors, paters, fraters c.q. missionarissen van de Rooms Katholieke Kerk in de Republiek Suriname.

Als na onderzoek van de justitiële autoriteiten blijkt dat (geestelijken) priester/paters van de rooms katholieke kerk zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van onschuldige minderjarige kinderen in de Republiek Suriname, dan vraag ik mij af of Robert Hewitt van Allied Collective en de voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, Betty Goede, de RK-kerk idem dito het Vaticaan zal aanklagen bij het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten.

Het is niet de bedoeling om wie dan ook persoonlijk te beschuldigen, maar gezien de verontruste berichten van seksueel kindermisbruik door RK-priesters wereldwijd, van Noord-Amerika, Zuid-Amerika tot Europa, etc. etc. moeten de Surinamers vandaag de dag niet meer naïef zijn en hun kop in het zand steken dat bij ons in Suriname zoiets niet kan gebeurd zijn.

Het betaamt de overheid die zijn verantwoordelijkheid in acht neemt om preventief een justitiële (politie) actie te ondernemen/ onderzoek te verrichten ter bescherming van zijn bevolking en te behoeden voor potentieel ontucht en (molest) seksueel kindermisbruik van de RK-priesters en berechting zonder aanzien des persoons van schuldig bevonden RK- priesters.

Wereldwijd is het schering & inslag geweest dat de priesters/ pastoors van de rooms katholieke kerk minderjarige kinderen misbruikten die aan hun barmhartigheid waren toevertrouwd.

De sociale maatschappelijke (overheids) media en autoriteiten moeten een alarm telefoonnummer slachtofferhulp bekend maken om zo de potentiële slachtoffers van seksueel kindermisbruik door de RK-priesters de gelegenheid te geven om drempelverlagend allereerst anoniem hun hartje kunnen luchten over potentieel het zeden leed/seksueel kindermisbruik dat hun is aangedaan.

President Bouterse, Suriname zal zoetjesaan gaan lijden aan materiaalmoeheid en de Surinaamse samenleving wordt moedeloos door de arrogantie van sommige overmoedige Rooms-katholieke (geestelijke leiders) kerken van de republiek Suriname.

Gelden de regels binnen een democratie niet meer in de Republiek Suriname? De spelregels binnen de democratie die mede zijn samengesteld door de Franse filosoof Charles de Montesquieu en de Engelse filosoof John Locke, grondleggers van de Sociologie en de huidige politieke staatsinrichting van westerse democratieën en de (trias politica/ wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht) scheiding der machten, m.n. van scheiding van kerk en staat.

De scheiding van kerk en staat betekent dat de staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven

De Rooms-Katholieke kerk is wereldwijd in opspraak geraakt voor het seksueel misbruiken c.q. ontucht met (parochianen/misdienaars) minderjarige kinderen. En het seksueel molesteren van jongens door de pastoors/priesters in de parochies van de RK-kerk is een wereldwijd algemeen bekend fenomeen.

Van het seksueel misbruiken/molesteren van minderjarige meisjes in de kringen rond de RK-kerk heerst er nog altijd een taboe sfeer in de samenleving en is er weinig van in het openbaar bekend. Daarentegen zijn jongstleden de justitionele autoriteiten in Nederland specifiek bezig geweest met een onderzoek naar het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door leden o.a. paters, priesters, binnen de Rooms Katholieke kerk.

De Surinaamse autoriteiten moeten aan de gemeenschap en het Vaticaan, Paus John Paul II bekend maken dat er een justitieel onderzoek gaat plaatsvinden naar het reilen en zeilen in m.n. de parochies van de Rooms Katholieke kerk aangaande seksueel kindermisbruik/verkrachting van minderjarige parochianen.

In Suriname moet de taboesfeer van potentiële slachtoffertjes van seksueel misbruik doorbroken worden en bespreekbaar gemaakt worden in een vertrouwelijke sfeer zonder verwijten in het vooruitzicht stellen en moeten de onderdanige, nederigheid en angst voor de Rooms Katholieke kerk met morele steun doorbroken worden.

Door de overheersende koloniale/neokoloniale autoritaire dominantie van de rooms katholieke kerk in het voormalig westerse kolonie, in de Republiek Suriname kunnen potentiële minderjarige geïndoctrineerde slachtoffertjes van seksueel misdrijf moeilijk over het leed dat hun op zeer jonge leeftijd is aangedaan en sommigen die nu volwassen zijn, oud of zelfs al overleden zijn, door de rooms katholieke kerk, hun hart luchten zonder dat zij van te voren weten of zij kunnen rekenen op emotionele ondersteuning, morele steun, sociale opvang, affiniteit, begrip en respect vanuit de samenleving en i.h.b. van hun dierbare familieleden, zullen zij in verdriet, introvert/schuwheid of extravagant in gêne en angst blijven leven.

En vooral is dit zeden justitieel onderzoek ook speciaal gericht om de Surinaamse jeugd en jongeren preventief te beschermen tegen het seksueel kindermisbruik naar willekeur van de potentieel arrogante autoritaire macht van de RK-kerk in de Republiek Suriname.

In Nederland is er recentelijk een anonieme enquête geweest onder de priesters over het celibaat van het NCRV-programma Altijd Wat. Van de priesters die aan de enquête meededen vind 40 procent dat de seksuele onthouding moet worden afgeschaft. En 22 procent van die groep priesters vindt dat (celibaat) de regel seksueel misdrijf in de hand werkt.39 procent vindt dat het celibaat gehandhaafd moet blijven. In Nederland zijn 800 priesters maatschappelijk actief, onder meer in parochies, 700 honderd van de priesters kregen een enquêteformulier. 135 van hen vulden het enquêteformulier in.

Het wordt tijd dat de Surinaamse samenleving beschermd wordt van deze geestelijke tarantula´s/labaria’s. De Surinaamse samenleving moet af van deze (koloniale juk) ontkenningsfase, dat Suriname het enige land op (deze aardbol) de wereld is dat gespaard is gebleven en dat onze minderjarige onschuldige RK vroom opgevoede kinderen uit de klauwen van deze seksueel gefrustreerde in celibaat levende RK-priesters gemeenschap kon blijven zonder dat zij zich zouden hebben vergrepen aan de onschuldige goedgelovige (slachtoffertjes van seksueel misbruik) kinderen.

Bij deze, Excellentie president Desiré Delano Bouterse, er zijn velen in de Republiek Suriname die hun hartje willen luchten, als slachtoffers van seksueel kindermisbruik ofwel getuigen zijn geweest van seksueel kindermisbruik of dat mensen in hun directe omgeving slachtoffer is geweest van seksueel kindermisbruik, door de RK-priesters allen hebben het recht op genoegdoening en gerechtigheid.

Veertig procent van de priesters wil af van het celibaat, zolang het celibaat nog door de Vaticaan gehandhaafd blijft, zijn de van seksueel gefrustreerden in celibaat levende priesters een potentieel gevaar voor (onze Surinaamse) onschuldige minderjarige(jongens & meisjes) kinderen.

Roy Frits Lansdorf

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.