Beste heer Hardeo Ramadhin,

Al enige tijd volg ik uw analyses in de media.Tijdens de verkiezingen in 2010 heeft u een helder verslag, middels grafieken, gegeven. Ik was onder de indruk van het eenvoudig taalgebruik uwerzijds en zodoende kon de gewone man ook begrijpen waar u het over had. Geen wonder, want u bent immers een gepensioneerde onderwijzer. Maar helaas heb ik de laatste tijd ook een andere kant van u ontdekt. Heer Ramadhin, hoe komt u aan de informatie dat 25.000 mensen die op u en de heer Parmessar (Hindostanen dus)lijken, op de NDP hebben gestemd? Zijn verkiezingen immers niet geheim?Betekent dit dat een Hindostaan geacht wordt op een Hindostaanse partij te stemmen, ongeacht het partijprogramma en de ideeën die deze partij presenteert?

Ik mag nu dus ervan uitgaan dat u exact weet waar de Hindostanen wonen en dus daardoor ervan uitgaat dat deze mensen etnisch moeten stemmen.Voorts gaat u ervan uit dat als 25.000 Hindostanen op de NDP hebben gestemd en als deze partij aan de macht is, er ook een evenredig aantal van hen op hoge posten in de regering geplaatst dienen te worden, immers daar hebben zij het ervoor gedaan?

Wel meneer Ramadhin, daar wringt die schoen! Zijn deze 25.000 mensen geen Surinamers? Wat maakt het nou uit of alle 17 ministers van Chinese, Javaanse, Hindostaanse en voor mijn part Libanese afkomst zijn? Als het Surinamers zijn met het hart op de juiste plaats en ons land naar grote hoogte kunnen brengen, zal een ieder dit moeten toejuichen. Maar nee, we moeten allereerst etnisch denken en dan na een poos komt het belang van Suriname.

Dit hebben wij aan onze leiders(?) in het verleden en ook nu te danken.Waarom moet er een Hindostaanse, Afro-Surinaamse of Javaanse partij opgericht worden?

Als wij allen pretenderen Surinamers te zijn, waarom moet dit? Als het aan mij had gelegen had ik dit in november 1975 in de grondwet verboden. Geen politieke partijen op grond van ras. Kijk maar naar de NDP en Palu.Waarom hebben de politieke leiders er niet voor gezorgd dat wij een(1)taal met zijn allen konden spreken, zodat een ieder elkaar kon verstaan en begrijpen? Nee, men heeft bewust anders gekozen om zodoende de eenheid en integratie tegen te houden. En meneer Ramadhin, u werkt hier ook aan mee. Was u niet degene die de heer Somohardjo in een van uw columns beledigd had na zijn bezoek aan Nickerie? Maar nu smeekt u hem om weer plaats te nemen naast u in het Front (lees: VHP).

Laten wij allemaal afstappen van de hokjesgeest. Moeten wij nu niet gaan denken en werken aan de verdere opbouw van ons mooi land? Laten wij niet meer denken aan het verdelen en heersen van het volk. Als het goed gaat met Suriname dan gaat het ook goed met de Surinamers, ongeacht ras en geloof.

Met de vriendelijke groet,

Michel Rijkaard

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.