Ik wil via GFC, aan alle malloten die wonen in het mooie Suriname en huisvuil verbranden, kenbaar maken hoe ziekelijk en asociaal ik hun gedrag vind. Ik hoop door deze open brief de ogen te openen van deze grote aso’s. Mogelijk heeft het een positief effect. Indien dat niet gebeurt, is dat een duidelijke aanwijzing dat diegenen niet in staat zijn om rationeel te denken!

Of het kan zo zijn dat ze het vermogen daartoe wel hebben, maar gewoon lak hebben aan hun medemens, hun omgeving en het milieu.

Aan de personen die vuil verbranden:

Zijn jullie ervan doordrongen dat jullie  bezig zijn jezelf en anderen, waaronder kinderen, te verzieken? Begrijpen jullie wel dat het verbranden van huisvuil en ook takken en bladeren zeer schadelijk is voor de volksgezondheid; dat het  verschillende dodelijke kankers kan veroorzaken aangezien er zeer extreem giftige stoffen vrijkomen; dat het zeer ernstige hart- en longklachten kan veroorzaken; dat kinderen en bejaarden vooral ademhalingsstoornissen  kunnen krijgen; dat het zeer asociaal is om anderen ongevraagd te vergassen; dat het stinkt; dat jullie anderen ergernissen hiermee bezorgen; dat jullie heel onwetend of beter gezegd superdom bij mij en vele anderen overkomen?

Ik vraag jullie op nette doch dringende wijze om acuut te stoppen met deze idiote, asociale en erg domme handelingen! Jullie verzieken de maatschappij door mij en anderen onnodig te vergiftigen! Dwing mij niet om de giftige rook in te ademen  die vrijkomt door het verbranden van jullie plastic en andersoortige afval! Waar halen jullie het recht vandaan? Wie geeft jullie dat recht om mij en mijn kinderen dit aan te doen? Weet dat jullie potentiële moordenaars zijn!

Waar halen jullie het recht vandaan om mijn privacy te schenden? Als ik na een dag hard werken rustig op balkon zit met mijn kinderen en ik verplicht naar binnen moet en ramen en deuren moet sluiten omdat jullie zo graag vuil willen verbranden! Houd nu op met het asociale domme vuil verbranden!

Mevrouw I. van Roon

In de rubriek ‘Ingezonden’ stelt GFC Nieuws een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.