Hardeo Ramadhin

Op vrijdag  30 augustus 2013 kwamen de eerste berichten Suriname binnen dat de zoon van onze president in Panama is aangehouden. Groot nieuws voor alle Surinamers. Binnen enkele uren wist heel Suriname wat er gebeurd is in Panama . Ruim 30 jaren terug zou het zeker weken of maanden duren voordat wij wat nieuws zouden krijgen over de arrestatie. De moderne communicatie heeft haar intrede al gedaan en deze ontwikkeling gaat niemand meer kunnen tegenhouden. Het verhaal dat op 8 december 1982 arrestanten op de vlucht waren , zouden de burgers in deze moderne tijd ook op Kwamalasamoetoe of op Pelelu Tepu niet meer geloven.

De wereld is in een stroomversnelling  beland en daarom moeten de Surinamers alert blijven en geen verhalen aannemen van politici die goed besmeurd zijn op nationaal en internationaal vlak . Op 6 september  2013 keek ik, dankzij de moderne communicatie, naar een televisieprogramma in Brazilië. De journalisten lachten ; zij maakten grappen over de president van Suriname  en zijn zoon. Terwijl zij bezig waren met het interview, werden de wapens in beeld gebracht die bij de zoon in Panama is aangetroffen.

Het heeft mij geraakt als burger van dit land. Het heeft mij meer geraakt als vader. Het streven van elke vader( ook van de moeder) is altijd om hun kinderen ( zonen en dochters) een goede opvoeding en vorming te geven. Suriname is heel negatief in de internationale pers verschenen. Ik zal deze kwestie verder met rust laten.

Verandering op 25 mei 2015

Dit Surinaamse volk moet nu wakker  geschud worden om op 25 mei 2015 een politieke change in de republiek Suriname te brengen. Laten wij naar de grote wereld kijken.In de Verenigde Staten van Amerika is de wetenschapper Barack Obama  president van Amerika geworden. De Amerikaanse kiezers  hebben niet naar kleur( a mang na mi mang),   maar naar kwalitieit, intelligencia ,visie , moraal en ethiek gekeken. Ruim 85 % van het Amerikaanse electoraat bestaat uit blanken , maar de blanken hebben hun verstand gebruikt en niet een blanke , maar een donkere man als president gekozen. Zolang wij geen afstand nemen van “ a mang na mi mang ; a man mus de wan NDP’er; a man mus de one Afroman etc)  gaan wij in Suriname blijven modderen.  De wereld wacht niet op ons .Van de 7000.000.000 zielen ( 7 miljard inwoners) op deze aardbol woont slechts 500.000 in Suriname .In % komt het neer op 1/140 %. Het is te verwaarlozen. Per maand komt alleen in India meer dan 1000.000 mensen bij.

Dus binnen 2 weken  groeit de bevolking  in India met meer dan 500.000 zielen. Wij moeten ons als mondiale burgers gedragen en ons niet opsluiten in een politiek huis en denkende dat daar de ontwikkeling van Suriname zit. Ruim 40,20% van de kiezers (95.482 van de 237.499 stemmen) wilde in 2010 Change hebben en hebben  ook op de Megacombinatie gestemd. Met steun van VA en AC is toen de regering gevormd. Na drie jaren hebben zij die verandering niet kunnen brengen, welke plechtig beloofd was aan het electoraat. Ik ben toch trots op de Surinamers dat  zij langzaam tot inkeer komen en zaken nu toch heel nuchter bekijken en nauwelijks meer over change praten.

Ik hoop dat de Surinamers  goed gaan opletten dat Change van 25 mei 2010 ons verder van huis gebracht heeft.  Een andere politieke leider van de huidige coalitie gaat om de twee maanden naar Indonesië. Op dit ogenblik zit hij weer in Indonesië om de verjaardag van zijn zoon in Jakarta te vieren, volgens zijn eigen Jawapartijleden. Wat een rijk land is Suriname ; wat een rijke politicus is hij met zijn rode jas. Zodra hij terug is uit Indonesië , gaat hij weer praten over goedkope aardappelen, uien, suiker, knoflook, sardines , blom, sari’s en salwaars voor de achterban. Zie daar de politieke leider die ontwikkeling voor Suriname wil brengen?.

Geestelijken zijn voorhoede strijders Verandering is geen aangelegenheid van politieke partijen alleen, maar ook de maatschappelijke groepen moeten zich inspannen om die verandering in Suriname te brengen .Mensen die hun tijd al gehad moeten plaats maken. Wij zijn relatief een goed geschoold en beschaafd volk . In het verleden hoorde ik ook dat vakbondsleiders niet in de politiek mogen bemoeien; de geestelijken zouden zich slechts met de zielenzorg moeten bezighouden; de leerkrachten zouden zich met leerlingen en studenten moeten bezighouden; de medici zouden met de zieken bezig moeten zijn, de juristen zouden zich bezighouden met civiele- en strafzaken.

Zo kan ik deze rij verder aanvullen. De “filosofen” die zich met deze filosofie bezighouden, zou ik het volgende willen zeggen: “Deze filosofen leven niet op de planeet Aarde en kennen hun eigen religie en hun geschiedenis niet”. Ik heb begrepen dat ruim 80.000 Surinamers, vooral jonge mensen, op facebook en op andere websites actief zijn. Ik wil ze oproepen; ik wil ze verzoeken om de eigen- en de wereldgeschiedenis goed door te nemen; ik wil ze verzoeken om zaken niet klakkeloos over te nemen en dat na te praten en te verdedigen. Jullie hebben genoeg kennis om zaken uit te zoeken en een eigen mening te vormen.Wie besmeurd is moet weg.

Pater Josephus L.Weidman in de politiek Pater Weidman was een heel breed georiënteerde priester. Hij wilde via de politiek meer voor de Surinaamse Samenleving realiseren. Pater Weidman (3 oktober 1899-15 september 1962) kwam in 1928 in Paramaribo aan. Op 24 augustus 1946 richtte hij de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) op. Hij was meer dan een geestelijke leider en politicus, maar hij was ook een vakbondsleider en hij richtte in 1948, samen met anderen, de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO, 64 jaar terug). Vele politici waren niet eens in Suriname geboren. Pater Weidman heeft gestreden om het Algemeen Kiesrecht in Suriname te krijgen, waardoor alle burgers in dit land naar de stembus mochten gaan.

Voorheen hadden wij het census- en capaciteitskiesrecht. Ook buiten Suriname hebben vele geestelijken, vooral in Latijns-Amerika  strijd geleverd om de onderdrukten (vooral Indianen) te bevrijden van de barbaarse onderdrukking van de koloniale machthebbers (Spanjaarden en hun nakomelingen). Wij denken in deze aan pater Miguel Hidalgo (1753-1811). Hij kwam voor de belangen van de Indianen op. Hij werd door de machthebbers geëxecuteerd. De geestelijken zijn door blijven strijden tegen onderdrukking.  Het is de plicht en de taak van alle geestelijken (paters, dominees, pandits, maulvi’s ) op deze aardbol om hun stem te laten horen. In de Bijbel, in de Koran en in de Veda’s staat duidelijk geschreven dat mensen die het onrecht verzwijgen zelf zondaars zijn.

De  broederstrijd om onrecht en onderdrukking te bestrijden (de Mahabharata) De Mahabharata beschrijft de legendarische strijd tussen de vorstenfamilie van de Pandavas en Kauravas op het slagveld van de Kurus (Kurukshetra) en kan worden beschouwd als de literaire  neerslag van een beslissende fase in de westwaartse expansie van de Arische volken. In deze broederstrijd heeft heer Krisna een belangrijke rol gespeeld. Twee families stonden tegenover elkaar. Arjuna wilde de broederstrijd staken, maar heer Krishna zei: “tegen onrecht en onderdrukking moet er altijd strijd geleverd worden”. Deze broederstrijd tegen onrecht is uitgebreid beschreven in de Bhagvad Gita, welke nu ook in het Nederlands is vertaald.

Tenslotte roep ik alle Surinamers op nuchter te blijven. Werkt u hard om uw land op te bouwen. De religie, de vakbeweging en andere maatschappelijke groeperingen  vormen  een geïntegreerd deel van de Surinaamse samenleving . Waar er dingen verkeerd dreigen te gaan in de Surinaamse samenleving, moeten de burgers, kiezers , geestelijken, vakbondleiders en politici gezamenlijk ten strijde trekken en proberen alles wat ontspoord is, op het juiste pad te brengen. Op 25 mei 2015 moet u een einde maken aan een regering die niet in staat is ontwikkeling te brengen voor dit land en voor dit volk. Wij moeten politiek afrekenen  met politici die geen ontwikkelingsvisie hebben en ons ook internationaal negatief op de kaart zetten.                                                                                                                                        

Hardeo Ramadhin

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.