PARAMARIBO – In gesprek met GFC Nieuws haalt een sociaal-maatschappelijk werkster, die dagelijks geconfronteerd wordt met huiselijk geweld, enkele oorzaken naar voren die ertoe kunnen leiden dat er huiselijk geweld plaatsvindt binnen een gezin.

Frustatie: De man die kostwinnaar is, heeft zijn baan verloren en reageert dit af op vrouw en kinderen.

Verslaving: Man of vrouw is verslaafd aan alcohol of drugs.

Geldnood: Vrouw is in geldnood en kinderen hebben honger. Verstoorde inkomstenbalans: Vrouw verdient meer dan de man en accepteert zijn gedrag niet langer.

Opvoedingsprobleem: Kinderen tonen geen respect meer voor ouders en vallen vader of moeder aan.

Gebrek aan huisvesting: Vader, moeder en kinderen slapen in een ruimte, met alle nare gevolgen van dien.

Gebrek aan respect: Opgeschoten kinderen die verslaafd zijn aan drugs en geen geld krijgen van hun ouders. Zij blijft erbij dat de overheid niet alleen moet zorgen voor opvang van deze slachtoffers maar veel meer moet doen aan voorlichting en begeleiding van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld.

Zij haalt tenslotte aan dat de gemeenschap vaak genoeg denkt dat de vrouw het slachtoffer is, maar er zijn vooral de kinderen die slachtoffers worden. Maar ook mannen kunnen slachtoffer zijn. Ook bejaarden en mensen die een geestelijk of lichamelijk gebrek hebben, hebben veel te verduren binnen het gezin.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.