De Nationale Stichting Blindenzorg Suriname (NSBS), voorgezeten door Natasha Hanenberg, wil in het kader van de Witte Stokkendag aandacht vragen voor de mens met een visuele beperking. Er is een commissie samengesteld onder leiding van de heer Asoiti, die het één en ander heeft voorbereid. Middels spandoeken is reeds aangekondigd dat op 13 oktober  een wandel- en trimloop zal worden gehouden. De start van deze loop is bij het Blindencentrum aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Witte Stokkendag valt op 15 oktober en de Wereld Zichtdag op 13 oktober. De witte stok is het symbool voor de mens met een visuele beperking. Met behulp van een dergelijke stok kan de mens met een beperking tasten waarheen hij zich voortbeweegt. De stok is opklapbaar en heel handig mee te nemen in de auto of vliegtuig.

Dagblad Suriname sprak vorig jaar rond deze periode met de vrijwilliger Ingrid Santjes. Zij deelde haar ervaring met onze krant voor wat betreft haar groep in de leeftijdsklasse van 20-55 jaar. Zij vindt de mensen met een visuele beperking heel aardig en anders. ‘Je moet feeling hebben en geduld. De gemeenschap moet geven om deze groep. Ze zijn normale mensen, maar missen het zicht. Daarom zijn deze mensen erg verdraagzaam. De groep was voor drie dagen naar het recreatieoord Republiek in het district Para. Het was reuze gezellig. Ze waren grappig en sportief. Ze hebben hun bed zelf opgemaakt, kleren zelf opgeruimd en het gebouw weer schoon achtergelaten. De inspectieronde was overbodig. De mensen willen deelnemen aan het arbeidsproces, maar kunnen niet overal worden ingezet. Ze vragen daarom naar een goede financiële ondersteuning. Ze moeten ‘socializen’ om zich niet eenzaam te voelen. Met elkaar zijn ze erg gezellig en nuttig bezig.’

‘Een persoon met een visuele beperking verzorgt zwemlessen, terwijl enkelen het beroep van masseur en telefoniste uitoefenen. Niet alle mensen zijn blind geboren’, zei Santjes die de groep kosteloos begeleidt. De enige parlementariër die meeliep in de mars van vorig jaar is Carl Breeveld. Hij zit in de vaste commissie van Sociale Zaken. Tegenover Dagblad Suriname zei de volksvertegenwoordiger mee te voelen met deze groep burgers en anderen die met een beperking leven. Bij aankomst van Breeveld zeiden de mensen met een visuele beperking in koor tegen de parlementariër: “wij hebben geen zicht, maar u bent ons licht”.

N. Ramjiawan

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.