Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Onvoorstelbaar

Met verbazing heb ik een aangeboden artikel van sedert 28 juli 2013 van het directeurencollectief onder de kop “examenbureau devalueert” heden onder ogen gehad.

Door het lezen van de inhoud van het artikel kan ik nu begrijpen wat voor ravage is aangebracht binnen de administratie van het examenbureau. In feite gaat de leiding van het ministerie niet vrijuit bij zulk een onverantwoord en onzorgvuldig handelen van zo’n functionaris waarbij lang voor de toetsuitslag aandacht is gevraagd voor deze onhoudbare situatie.

Een ondeskundige functionaris op zo een belangrijke en gevoelige afdeling binnen het onderwijsbestel is onbegrijpelijk. Nu ik dit zo heb gelezen en ik mij door recentelijke omstandigheden moest verdiepen in het reilen en zeilen op het examenbureau is het e.e.a. dat ik niet kon begrijpen mij nu duidelijk. De wijze waarop verschillende correctiemodellen worden toegepast zonder dat duidelijk is op welke juridische grondslag deze correctiemodellen worden ontworpen is ronduit schandalig. Iemand die niet begrijpt dat door herziening van een correctiemodel, het niveau van de norm gesteld voor de glo-6 toets niet wordt verlaagd is niet geschikt voor de functie.

Een ongekwalificeerde functionaris die de strekking van een gemandateerde bevoegdheid uit het reglement “Toelatingsexamen Mulo” niet snapt en zich waant het bevoegd gezag uit te maken is een regelrechte aanfluiting voor de overheidsadministratie. Ik hoop dat de rampzalige gevolgen voor de betreffende ouders, ondanks inspanning van de regering, voor het schooljaar 2012-2013 zo snel als mogelijk worden herzien. Onder deze omstandigheden werken kan ik de pas benoemde minister alleen maar sterkte toewensen. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat deze chaos niet bewust voor de regering werd gecreëerd.

Eugene van der San

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.


Posted

in

by