In het artikel “De rol van de vader in het gezin/ leven van een kind” is reeds aangegeven dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met als werkarm het Nationaal Bureau Genderbeleid, verantwoordelijk is voor het genderbeleid. Het Ministerie heeft gemeend om in het kader van Vaderdag, stil te staan bij de rol van vaders in het gezin en de bijdrage die deze rol zou kunnen leveren aan het bereiken van gendergelijkheid. In deze editie zal wat meer achtergrond informatie verschaft worden over het ontstaan van deze bijzondere dag.

Vaderdag werd geïntroduceerd in de Verenigde Staten door mw. Sanora Smart Dodd uit Spokane, Washington. Zij kwam op dit idee, terwijl ze zat te luisteren naar een moederdagpreek in 1909. Sanora werd alleen opgevoed door haar vader, William Smart, nadat haar moeder gestorven was in het kraambed. Sanora wilde hem bedanken voor wat hij voor haar, haar broers en zussen had gedaan. William Smart, een oorlogsveteraan werd weduwnaar toen zijn vrouw stierf bij de geboorte van hun zesde kind. Hij hertrouwde niet en voedde zes kinderen alleen op op een landelijke boerderij. Daarom wilde Sanora, toen zij zelf volwassen was, hem laten weten hoe speciaal hij voor haar was. Hij was in haar ogen een moedige, onzelfzuchtige en liefhebbende man en zij realiseerde zich hoe zwaar dit voor hem geweest moest zijn. Tegelijkertijd wilde ze aangeven dat vaders zich meer met de opvoeding van hun kinderen moeten bezighouden.

Meneer Smart werd in juni geboren, dus besloot Sanora, om de eerste vaderdag in Spokane op 19 juni 1910 te houden. Vaderdag werd niet alleen gevierd om vaders te eren, maar ook alle mannen die een rol als vaderfiguur vervulden: stiefvaders, ooms, grootvaders, etc.

In het begin sloeg Vaderdag niet zo aan, omdat men vond dat Moeders gedurende het hele jaar door zich te pletter zwoegden in het huishouden, waardoor het normaal was dat zij op Moederdag een dagje vrij kregen. De vaders daarentegen voerden in het verleden binnenshuis nauwelijks iets uit, dus sloeg een vrije dag voor hen nergens op. Een tijdelijke omkering van het rollenpatroon, zoals bij Moederdag, zou op Vaderdag betekend hebben dat de vader nu eens niet de baas was en zich dienstvaardig opstelde. En dit kon niet, daar de vaders in het westerse gezin tot in de jaren zestig op een overheersende manier het voor het zeggen hadden.

Tegenwoordig is te merken dat er verandering komt in bovengenoemde situatie. Vaders dragen bij aan het huishouden, doen de afwas, staan in de keuken, helpen met de verzorging van kleine kinderen, etc.

Er zijn zelfs vaders die verantwoordelijk zijn voor het hele huishouden. In die optiek zijn de vaders belangrijk en soms onvervangbaar geworden. En Vaderdag dus ook.

Niet in alle landen wordt Vaderdag op de derde zondag in juni gevierd. Zo wordt Vaderdag in België op de tweede zondag in juni gevierd, in Spanje worden de vaders op 19 maart geëerd, de sterfdag van Sint-Jozef (de vader van Jezus) en in Duitsland wordt Vaderdag op dezelfde dag als Hemelvaartsdag (de Zoon keert terug naar de Vader) gevierd op 17 mei. In Nederland en Suriname wordt Vaderdag wel op de derde zondag in juni, dus dit jaar op 17 juni, gevierd.

Hieronder enkele tips voor een leuke vaderdag:

* Samen met papa verhalen lezen die gaan over vaders zoals: de man die het huishouden zou doen of een leenvader;

*Geef een (schouder-, voet- of hand) massage aan papa;

* Ontbijt in bed voor papa;

* Een leuke stropdas, parfum, maar ook schorten, strijkijzers, potten en pannen voor papa;

* Het maken van een speciale kaart voor papa, schrijven van een vaderdaggedicht of- rap, een cd met lievelingsmuziek van papa vullen of;

*Een feestelijke maaltijd koken voor papa.

Laten we met zijn allen de waardering en erkenning geven aan alle vaders op deze bijzondere dag.

Fijne Vaderdag

Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG) van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.