GFC NIEUWSREDACTIE- Afgelopen week bediscussieerden wereldwijde gezondheids- en bedrijfsleiders hoe werkgevers en werkgeversorganisaties de continuïteit van passende preventieve maatregelen waarborgen, vaccinatieplicht en de rol en verantwoordelijkheid van de werkgever kunnen beheren.

Werkgevers worden nog steeds geconfronteerd met ongekende uitdagingen als gevolg van de pandemie, waarbij de meest recente ontwikkeling ervoor zorgt dat ze gevangen zitten tussen oproepen om vaccinatie op de werkplek te eisen en andere eisen om privacy te respecteren en beslissingen over vaccinatie aan het individu over te laten.

Wat de situatie in ontwikkelingslanden verder compliceert, is het gebrek aan toegang tot vaccins en de aarzeling over vaccins.

Situatie update voor WHO

Conform de recentste data heeft de WHO inmiddels ruim 240 miljoen gevallen van covid-19 gedocumenteerd. De nadruk wordt door Dr Soumya Swaminathan – WHO’s Chief Scientist gelegd op ‘gedocumenteerde gevallen’, gezien voor elk geval dat wordt gerapporteerd en behandeld er ruim 100 gevallen zijn die niet gerapporteerd worden.

Dit getal verschilt natuurlijk van land tot land. In de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld wordt maar ruim 40% van de werkelijke aantal gevallen gedocumenteerd.

Hetzelfde geldt voor het aantal doden. De WHO heeft ruim 5 miljoen doden als gevolg van het coronavirus genoteerd. Uit studies van de WHO is gebleken dat 20 tot 60% van de doden onder de wereldbevolking inmiddels is blootgesteld aan het virus. Deze ratio is niet consistent in landen over de hele wereld.

Diagnose, behandeling en preventie

3 zaken zijn voor de WHO momenteel hoog op agenda: diagnose, behandeling en preventie.

Diagnose wordt vanwege de beschikbaarheid van de capaciteit van testmateriaal nu een minder grote uitdaging. In termen van behandeling toonde recent een fase 3-studie van de orale antivirale behandeling molnupiravir van Merck en Ridgeback Biotherapeutics aan dat het risico op ziekenhuisopname of overlijden met ongeveer 50% verminderde bij Covid-patiënten. De WHO hoopt dat zo een drug tegen een betaalbare prijs beschikbaar zal zijn.

De meeste studies wijzen uit dat Covid-19-vaccins niet echt beschermen tegen infecties. Dit zorgt voor verwarring in de gemeenschap. De huidige vaccins beschermen wel tegen de gevolgen van het virus.

Vaccines

In termen van vaccines zijn er een ongekend aantal vaccins op de markt en meer in de pijplijn. Tot deze week zijn er wereldwijd ruim 4.6 miljard vaccine doses geadministreerd. Ruim 350 miljoen is via de Cofax faciliteit gedistribueerd.

Op 3 landen na hebben alle landen in de wereld een immunisatieprogramma opgezet. Echter is er veel ongelijkheid qua distributie van de vaccines. Hoge Inkomenslanden hebben per capita 34 maal meer vaccinaties ter beschikking genomen vergeleken met lage inkomenslanden. 10 landen hebben hebben 71% van de vaccins gebruikt. 50% van de vaccins zijn in China en India gebruikt.

De target was om elk land tegen eind september zo ver te krijgen om tenminste 10% van haar populatie gevaccineerd te krijgen. Eind december moest het percentage zijn toegenomen naar 40%. Uit de huidige status blijkt dat maar 1 laag inkomen land en 31 low and middle income landen de target van 10% halen. De meeste hoge inkomenslanden hebben de target al gehaald.

ILO heeft nog geen antwoorden

De kernvragen waar overheden en bedrijven mee zitten zijn volgens Guy Ryder – ILO Secretaris Generaal niet makkelijk te beantwoorden.

“Verplichte vaccinatie. Het maakt niet uit wat voor individuele standpunten wij hebben. Wij zijn geconfronteerd met diverse situaties in de wereld. In de meeste landen is er geen overheidsbeleid of wetgeving dat vaccinatie verplicht stelt op de werkplek. Die situaties op de werkplek bestaan wel. Kijk naar naar Frankrijk en Italië. Is een werkgever gerechtigd tot het eisen van een vaccinatiestatus? Hoe manage je zo een geval op de werkvloer? Welke onderscheidingen kun je maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen?”, oppert Ryder.

De ILO geeft toe dat zij in beginsel niet zo ver is met antwoorden op de voornoemde vragen. De enige aanbiedingen die ILO nu heeft zijn de bestaande standaarden en aanbevelingen om in dialoog te blijven om vaccinatie aan te moedigen.

“Er is een gap in onze normatieve richtlijnen. Wij hebben de antwoorden niet. Wij weten niet eens hoe internationale standaarden in dit geval gebruikt zullen worden in bijvoorbeeld een rechtszaak om acties van de overheid of een klacht van een werknemer te behandelen”, stelt Ryder.

Hij roept daarom op om samen in dialoog te treden en op deze vragen de juiste antwoorden uit te zoeken.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.