PARAMARIBO – Van de afdeling Voorlichting en Publiciteit van het ministerie van Handel en Industrie verneemt GFC Nieuws dat een cocosdrankenbedrijf gesloten is Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie. De ECD ging na een klacht van iemand die ook cocosdrank produceert op onderzoek uit en stuitte op het volgende:

1. Een manspersoon ergens aan het Garnizoenspad produceert cocosdrank zonder in het bezit te zijn van een geldige vergunning;

2. De plaats waar er gewerkt wordt niet beschikt over stromend water;

3. Er heerst een zeer slechte hygiënische situatie.

Het Ministerie van Handel en Industrie is van oordeel dat concurrentie binnen de handel is toegestaan, maar laat het dan ook gezonde concurrentie zijn. Maar het kan nooit zo zijn dat de ene fabrikant het zeer nauw neemt met de vergunningsvoorwaarden terwijl de ander zich stoort aan God noch gebod, en zo de gezondheid van de burgerij in gevaar brengt.

Enkele eisen waaraan de producent van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld sappen moet voldoen zijn:

1. Geldige vergunning afgegeven door het Ministerie van Handel en Industrie;

2. Alle wasbakken moeten voorzien zijn van stromend water;

a. Ze moeten aangesloten zijn op de plaatselijke aanwezige centrale drinkwaterleiding;

b. Indien er geen centrale drinkwaterleiding aanwezig is, moet er regenwater in een bak worden verzameld, die op voldoende hoogte is geplaatst om het water te doen stromen en die van boven met muskietengaas moet zijn afgeschermd;

3. Aanwezige wasbak, betegeld en glad gepleisterd (gootsteen);

4. Tijdens het verpakken van het eindproduct moet men een neus/mondkap en handschoenen aan hebben;

5. De vaste afvalproducten moeten onmiddellijk worden opgeruimd, begraven of verbrand.

6. Het eindproduct dient maandelijks gekeurd te worden door de Keuringsdienst van Voedingsmiddelen en Waren van het B.O.G.;

7. Het product dient te worden voorzien van een vereist goedkeuringscertificaat (waarin wordt aangegeven dat het product goedgekeurd is voor menselijke consumptie of gebruik) afgegeven door een erkende instantie of keuringsdienst; enz. enz.

Inmiddels is reeds een aanvang gemaakt met het verwijderen van de flessen cocosdrank uit de diverse winkels, mede in het belang van de volksgezondheid. Betrokkene in kwestie, de verdachte, is met in achtneming van de justitiële procedure aangehouden en door de politie in verzekering gesteld in verband met de overtreding van de Wet Vergunning, Bedrijven en Beroepen en de Wet Economische Delicten. Alle spullen waarmee hij zijn activiteiten uitoefende zijn in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de justitiële autoriteiten, die de instantie is die de strafmaat bepaalt.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.