De Step Into Leadership Committee (SILC) is sinds juli van dit jaar gestart met een onderzoek over Persoonlijke Ontwikkeling. In 2011 ging het onderzoek over Surinaamse rolmodellen, hun waarden en toekomstbeeld. Net als in de eerste editie van de Step Into Leadership Conference zal ook dit jaar een presentatie worden verzorgd over de resultaten. Het onderzoek gaat over de investering in de Persoonlijke Ontwikkeling van individuen. Persoonlijk ontwikkeling is de belangrijkste investering die mensen kunnen doen: in hun eigen ontwikkeling tijd en energie stoppen.

Sterktes vs Zwaktes
Een van de belangrijkste onderwerpen/vraagstukken binnen het gebied van Persoonlijke Ontwikkeling zijn de sterktes/zwaktes van de persoon. Wat is nou precies een sterkte of zwakte en hoe kan je erchter komen wat jou sterktes en zwaktes zijn ? Moet je als mens in je ontwikkelingstraject focussen op je sterktes of op je zwaktes? Moet je als coach of leidinggevende meer aandacht besteden aan de zwakke kanten van de medewerkers of juist meer tijd en energie stoppen in sterktes? En is dit allemaal wel belangrijk of doet het er niet toe? Wat is de impact hiervan op het functioneren in de organisatie en tevens in je persoonlijk leven?

Doel en Doelgroepen
De bedoeling van dit onderzoek is primair inzicht te krijgen in de huidige percepties omtrent de begrippen sterktes en zwaktes per individu. Door de uitkomsten van dit onderzoek zullen wij een beter inzicht krijgen waar wij momenteel staan mbt de verhouding en focus sterkes/zwaktes binnen het gebied van Persoonlijke Ontwikkeling. Door deze inzichten zullen wij effectiever en efficienter het pad van Persoonlijke Ontwikkeling kunnen bewandelen. SILC heeft tientallen Human Resource Managers, studenten, (jonge) professionals en Captains of Industry geënquêteerd. Deze week is de drukste week voor het onderzoek, aangezien er nog meer relevante groepen zullen worden geënquêteerd.

Resultaten
De resultaten zullen publiekelijk bekend gemaakt worden op de openingsdag van de Step Into Leadership Conference op 4 october 2012. Hierna zal de Step Into Leadership Committee ook bij diverse organisaties de resultaten presenteren.

Inspiratie
De inspiratie om het onderzoek in Suriname uit te voeren komt door Marcus Buckingham en de wereldwijde onderzoeken van het internationaal erkend onderzoeks bureau Gallup. Gallup heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar Performance Management.

Meten
Meten is weten is leren is verbeteren heeft de Step Into Leadership commissie gedacht. Dus worden meer dan 500 professionals en studenten geënquêteerd. De Step Into Leadership Committee zal direct inspelen op de geconstateerde behoefte, maar zal ook alle Surinaamse organisaties motiveren om actie te ondernemen waar nodig aan de hand van de resultaten.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.