Jurist Sharon Geerlings - Headley

Binnenkort start er een onderzoek naar ontwikkelingen binnen het internationale jeugdrecht. Daarbij zal de nadruk liggen op de invloed van het VN-kinderverdrag en andere mensenrechtenverdragen.

Parallel aan de ontwikkeling van het erkennen van rechten van jeugdigen loopt de opvatting dat grondrechten evenzeer voor jeugdigen gelden. Daarom zal ook  aandacht aan vooral de horizontale werking van verdragsrechten en grondrechten worden besteedt. Belangrijk bij dit onderzoek is hoe ontwikkelingen in het jeugdrecht in verschillende landen en werelddelen plaats hebben gevonden en hoe daar beleid op is afgestemd. Ook zal worden onderzocht welke verschuivingen in accenten in het jeugdrecht hebben plaatsgevonden in de afgelopen 20 jaar.

De jurist Sharon Geerlings – Headley die in het dagelijks leven docent Jeugdrecht, Personen –en familierecht en Burgerlijk procesrecht is aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname zal op uitnodiging participeren in dit onderzoek. Ze gelooft dat de onderzoeksresultaten het juridisch hoger onderwijs ten goede zullen komen, maar ook nuttig voor gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en de jeugdigen zelf.

Zij zal samen met onderzoekers uit Nederland, de VS, Indonesië en Zuid-Afrika dit onderzoek verrichten. In totaal werken 5 wetenschappers mee aan het ‘Juvenile Case Law and Policy Research ‘. Dit project moet ontwikkelingen in de jurisprudentie en in de literatuur analyseren, becommentariëren en publiceren. In fase 1 zal voornamelijk de doorwerking van verdragsrechten geanalyseerd en ruime aandacht besteed worden aan de afdwingbaarheid van aanspraken op verdragsrechten. In fase 2 zullen de meest baanbrekende beleidsuitgangspunten voor jeugdigen worden beschreven. In fase 3 zullen samenvattingen geschreven worden.

Het onderzoek wordt in de periode juli 2012 – november 2013 uitgevoerd en afgesloten met een wetenschappelijke publicatie. Op 2 internationale congressen zullen de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.