In samenspraak met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zal IT for World Kids in het volgend schooljaar, als pilot-project, starten met ondersteuning van het onderwijs, middels Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) in het district Saramacca. IT for World Kids (IT4WK) heeft 195 computers ter beschikking gesteld gekregen en wil deze graag inzetten om de jeugd in Suriname toegang te bieden tot de wereld van ICT en de mogelijkheden die deze biedt, nu en in de toekomst.

In dit kader kwamen alle daarvoor in aanmerking komende actoren bijeen om te brainstormen over het implementeren van dit project in ons onderwijs. Het project is in de eerste plaats bedoeld voor het basisonderwijs. Onder leiding van Minister Shirley Sitaldin werd over de contouren van dit project gesproken.

Verder zal het Natuur Technisch Instituut (NATIN) ook een steentje bijdragen aan het geheel. Studenten van het NATIN krijgen bij IT4WK een volwaardige stageplaats en zullen van daaruit de docenten instrueren en onderhoud plegen aan de computers. Zodoende kunnen de studenten werknemersvaardigheden en sociale vaardigheden ontwikkelen, zodat zij met een gedegen voorbereiding kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit zal voor hen mede als stimulans kunnen dienen om zich verder te ontwikkelen binnen de ICTwereld, waarbinnen een schrijnend tekort is aan mankracht. De basisschoolleerlingen die door IT4WK enthousiast zijn gemaakt over het ICT-vak, kunnen bij het NATIN terecht voor een vervolgopleiding.

In een vervolgfase zal het project, na evaluatie, zich uitbreiden naar andere districten en zich ook richten op vroegtijdige schoolverlaters en digibeten. Zij zullen zoveel mogelijk geïnteresseerd worden voor opleidingen binnen de ICT-sector. Ook voor het uitoefenen van beroepen binnen andere sectoren is het heden ten dage van essentieel belang over een gedegen kennis van ICT te beschikken.

IT4WK wordt gedragen door drie stichtingen;  Stichting World Smart College uit Suriname en Stichting Vrouwen Aan Het Werk en Stichting Edutwin uit Nederland.

Bij de samenwerking tussen MINOV en IT4WK zal het bedrijfsleven ook betrokken worden. Zo hebben SLM, Kersten Holding en Telesur al uitgesproken het project een warm hart toe te dragen en zullen ze het project ook gaan sponsoren. Echter zijn andere bedrijven van harte welkom om een bijdrage te leveren aan dit project waarin het Surinaams kind centraal staat.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.