De onderhandelingen tussen de Werknemersfederatie Universiteit (WFU) en het bestuur van de universiteit zijn gisteren definitief gesprongen. Partijen zijn uit elkaar gegaan zonder de gebruikelijke handdruk. Vandaag wordt de ontstane situatie aan de ‘Tap’ers’ gepresenteerd en zullen de bonden standpunten innemen. In strijdbrief ‘No. 2’ van de federatie is er rekening mee gehouden dat het zal gaan om een protestvergadering.

De Bond Technisch en Administratief Personeel (Bond Tapu), Celos Werknemersorganisatie (CWO) en Bond Personeel Medisch-Wetenschappelijk Instituut ( BPMWI), alle WFU-lidbonden, hebben het afkoopbod van de universiteit verworpen. In verschillende stadia hebben de vakbonden tevergeefs voorstellen gedaan, deze aangepast en steeds weer onderbouwd. De bonden typeren het bod vanuit de werkgever als volstrekt “ontoereikend” en een sfeer van “ verdeel – en heers scheppend”.

Aan de vooravond van de ‘dies natalis’ van de universiteit morgen , zullen de bondsbesturen wederom in een gecombineerde algemene ledenvergadering de leden inhoudelijk verslag doen van het verloop. Vooralsnog worden mogelijk uit te voeren actiemodellen op en nabij locaties waarbij de universiteit en haar instituten activiteiten ontplooien, niet vooraf bekendgemaakt.

Bij de overwegingen tot ‘aanvaardbare reactie’ houden de werknemers en hun bondsbesturen rekening met de inflatie in het algemeen en in het bijzonder met de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud. Bovendien hadden de ‘Tap’ers’ bij de vorige CAO-afkoop van 2011 ook al behoorlijk moeten inleveren.

Actueel is in de media dat de overheid denkt aan te treffen voorzieningen ter bestrijding van de koopkrachtvermindering. Ook tegen deze achtergrond blijken de Tap’ers op de verschillende instituten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname het gelijk aan hun zijde te hebben.

In een brief aan het universiteitsbestuur stelt de WFU dat de normale voortgang van activiteiten op de universiteit niet gegarandeerd kan worden als de aanvaardbare en tijdige reactie uitblijft. Vanaf maandag 29 oktober 00.00 uur zijn de technische en administratieve medewerkers (Tap’ers) in permanent beraad.

Van de zijde van het federatiebestuur wordt benadrukt dat de vakbonden zich hebben ingezet om fysieke acties te voorkomen. De bondsleden zijn het langdurige onderhandelen beu en ondersteunen unaniem hun vertegenwoordiging om de CAO/AVR 2012 af te kopen en in 2013 zo snel mogelijk nieuwe onderhandelingen te starten.


Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.