In mijn onlangs gepubliceerd artikel, “De PL maakt een draai van 180 graden ” op GFC Nieuws, wil ik gaarne het volgende naar voren brengen. Inherent aan de reactie van een PL- parlementariër is vast komen te staan dat mijn inschatting juist is. In betreffende reactie wordt mijn naam gekoppeld aan de NDP en mijn stellingen zonder onderbouwing tegengesproken.

Dit terwijl er in hetzelfde artikel wordt toegegeven dat PL woningen neerzet en winkels opzet voor sociaal zwakkeren. Het is dus onverlet dat de PL wel degelijk een regering binnen de regering wil vormen. Nu zij niet meer in de coalitie deelnemen, zoeken zij hun heil bij de oppositie. Als dezelfde inzet toen ook was aangetoond zou de PL nog steeds in de coalitie deelnemen.

Het argument dat ik wie dan ook als God zie, is een tamelijk vergezochte reden om hun handelen te verdoezelen. Aangezien ik op geen enkele wijze betrokken ben in de politieke arena. Het enige wat ik heb gemeld is dat de PL haar kansen heeft laten liggen en niet heeft kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk achter het sociaal contract stond. Ook is het mijns inziens onmogelijk om binnen 2 weken een besluit te nemen om op dr en rr-niveau de krachten te bundelen met het NF.

Wat de PL niet beseft, is dat zij ongeloofwaardig overkomt en dat zij zetels zal verliezen met deze instelling. Echter is er nog steeds een mogelijkheid als de PL haar partijprogramma openbaar maakt met haar speerpunten en dit vertalen naar financiële haalbaarheid. Dit zou hun geloofwaardigheid vergroten en ook verduidelijken, waarom er nu met het NF wordt gewerkt en er niet meer voor wordt gekozen alleen de verkiezing in te gaan, zoals toen werd geroepen.

Robbie Mohansingh

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.