Het Openbaar Ministerie(OM) heeft om voortzetting gevraagd van het 8-decemberstrafproces tegen de verdachte Edgar Ritfeld. Het OM meent dat de Krijgsraad dat de zaak niet had moeten opschorten. Het Hof van Justitie heeft de opschorting van de zaak door de Krijgsraad de vorige maand nietig verklaard. Het gaat in deze slechts om het strafproces tegen Ritfeld. Hij was in beroep gegaan tegen de beslissing van de Krijgsraad.

Het verzoek van het OM doet toch wel enkele wenkbrauwen fronsen. Dit, omdat het Om slechts verzocht heeft om de zaak van Ritfeld te hervatten en niet van de overige verdachten.

Het Hof deed eind januari 2014 uitspraak in een hoger beroep dat Ritfeld had aangespannen tegen het besluit van de Krijgsraad om de zaak te schorsen. Aanleiding voor deze schorsing was de aanname van de amnestiewet door het parlement in april 2012. Deze wet regelt dat de 25 verdachten van de moorden, inclusief de hoofdverdachte, president Desi Bouterse, niet verder vervolgd zullen worden.

Ritfeld, voormalig luitenant in het leger, is een van de verdachten in het proces wat op 30 november 2007 is begonnen tegen vijfentwintig personen die verdacht worden bij betrokkenheid bij de Decembermoorden. Ritfeld wordt er van verdacht een van de moordenaars te zijn geweest, maar ontkent dit. Tevens wordt hij er van beschuldigd dat hij een van de slachtoffers, Soerindre Rambocus, zou hebben vervoerd vanuit de gevangenis van Santo Boma naar Fort Zeelandia.

Ritfeld vocht de schorsing aan, omdat hij zegt onschuldig te zijn en dat door een uitspraak van de rechter bevestigd wil zien. Ondertussen zegt zijn advocaat Gerold Sewcharan dat tot het bittere end deze zaak uitgevochten zal worden. Hij meent dat de Krijgsraad geen enkel bewijs heeft tegen zijn cliënt. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.