Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 21 oktober in een kort persbericht bevestigd, dat in de ‘houtblokken-zaak’ een onderdirecteur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is aangehouden.

In juni werden enkele containers met rondhoutblokken van twee exportbedrijven onderworpen aan een hervisitatie op de Jules Sedney Haven. Deze hervisitatie vond plaats onder leiding van een team samengesteld uit leden van de Taskforce, de Douane en de SBB.

Daarbij werden onregelmatigheden geconstateerd, die aanleiding gaven tot een diepgaand strafrechtelijk onderzoek, aldus het OM. Uit dit onderzoek, waarin verschillende personen zijn gehoord, zijn feiten en omstandigheden naar voren gekomen die hebben geleid tot de aanhouding en inverzekeringstelling van een onderdirecteur van de SBB terzake valsheid in geschrifte, oplichting en overtreding van de Wet Tegengaan Smokkelen.

Het onderzoek duurt voort, zo schrijft het Openbaar Ministerie.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.