Het Olga Clarck Kinderhuis in het district Nickerie, viert op 1 september aanstaande haar 40-jarig jubileum. Dit heugelijk feit wil de leiding van het kinderhuis niet zonder meer voorbij laten gaan. In verband met de jaardag van het kinderhuis zullen er diverse activiteiten ontplooid worden. Een van de hoogtepunten is de komst van de bekende tenniscoach in de V.S en oud tenniskampioen van Suriname, Kenneth de Koning. Hij zal zowel in Paramaribo als in Nickerie een aantal tennisclinics verzorgen, waarvan de opbrengst bestemd is voor het kinderhuis.

Voor de oud pupillen van het kinderhuis is er op vrijdag 30 augustus een reünie gepland. Op zaterdag 31 augustus wordt er een kinderdag gehouden voor de kinderen van het kinderhuis en de buurt. Het geheel van activiteiten wordt afgesloten met een dankdienst op zondag 1 september.

Het Olga Clarck Kinderhuis, voorheen bekent als het Kinderhuis De Open Poort, valt onder beheer van de Stichting “Open Poort” die in 1973 is opgericht. De oprichtster van het kinderhuis Olga Clarck kreeg de visie, geïnspireerd door de wereldberoemde moeder Theresa, om een kinderhuis te beginnen. Olga Clarck die in Nederland woonachtig was, raakte bewogen toen zij naar een documentaire keek over het leven van moeder Theresa, die haar leven inzette voor de minst bedeelden in India. Gesterkt door haar Christelijk geloof evenals moeder Theresa besloot zij naar haar geboorteland terug te keren. De vastbesloten oprichtster van het kinderhuis wilde een soortgelijk werk doen als haar grote voorbeeld.

Haar doelgroep was verwaarloosde en achtergestelde kinderen. Ze wilde deze kinderen een thuis bieden waarbij hen Bijbelse waarden en normen werd bijgebracht. Olga Clarck was 55 jaar oud toen zij het kinderhuis oprichtte. Het eerste kind waarmee het kinderhuis van start ging, Gilliano Eli, was een jaar oud. Gilliano Eli is sinds oktober 2008 de huidige directeur van het Olga Clarck Kinderhuis. Olga Clarck heeft dit liefdewerk tot haar 72ste gedaan.

Na het overlijden van Olga Clarck in 1991 werd het directeurschap overgenomen door Dennis Filemon die al geruime tijd met Olga Clarck samenwerkte in het kinderhuis. Dennis Filemon gaf zijn fulltime baan als onderwijzer op om samen met zijn vrouw Francis Achong zich toe te wijden aan het kinderhuis. In oktober 2008 kwam Dennis Filemon plotseling te overlijden. Na zijn heengaan, nam Gilliano Eli de leiding van het kinderhuis over. Samen met zijn vrouw Rachel Maharajee is hij belast met de dagelijkse leiding van het Olga Clarck Kinderhuis.

De stichting Open Poort die belast is met het beheer van het Olga Clarck Kinderhuis wil de belangen van verwaarloosde kinderen behartigen op een pedagogisch verantwoorde manier, door hen op te voeden in een Christelijk milieu. Het streven is erop gericht om deze kinderen uit te doen groeien tot stabiele mannen en vrouwen in de maatschappij. De huidige doelgroep zijn kinderen in de leeftijdscategorie van 4-17 jaar. Er wordt hierbij geen onderscheidt gemaakt tussen ras, taal, etniciteit of nationaliteit. Momenteel zijn er 35 kinderen ondergebracht in het kinderhuis in de leeftijdsklasse van 4 tot 17 jaar oud. Er wonen 4 volwassenen permanent in, terwijl er overdag nog extra hulp is van 2 medewerkers.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.