PARAMARIBO-De hedendaagse opvatting van democratie is aan het veranderen. Om dit op een adequate wijze tegemoet te treden en met het oog op de voorbereidingen van de verkiezingen, heeft het Onafhankelijk Kiesbureau(OKB) van 3-5 augustus 2012 een studieweekend georganiseerd te Overbridge in het district Para.

Het studieweekend is onderdeel van de langetermijnplanning van het OKB en verschaft een aanzet om te geraken tot de verdere professionalisering van de verkiezingsorganisatie. Het verkiezingsproces vormt een elementair onderdeel van het democratische bestuur en de stappen voor en na de verkiezingen vereisen een solide wetgevingskader en uitgebreide planning.

In samenwerking met de Democracy Unit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft het OKB de gedachtegang voornamelijk toegespitst op presentaties en discussies met betrekking tot de instelling van een onafhankelijk en onpartijdige verkiezingsautoriteit in Suriname.

De uitkomsten van het studieweekend moeten resulteren in het samenstellen en aanbieden van een discussiepapier aan de regering. Het OKB is grote voorstaander van een integrale evaluatie van de verkiezingsorganisatie waarbij ook gekeken zal worden naar de taakstelling van de diverse betrokken verkiezingsorganen en instanties. Het OKB is van oordeel dat de algemene, vrije verkiezingen met geheime stemming in Suriname steeds moeten kunnen voldoen aan de aanvaardbare internationale normen en regels. De inleidingen werden verzorgd door dr. Hans Breeveld en drs August Boldewijn.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.