door Robin Rosario

PARAMARIBO – De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) bestaat 25 jaar. De organisatie is in 1987 opgericht om de mensonterende situaties en mensenrechtenschendingen die onder het militair regime hebben plaatsgevonden, aan de kaak te stellen.

In gesprek met radio ABC gaven bestuursleden Betty Goede, voorzitter, en André Vonsee een terugblik op wat de organisatie allemaal te verduren heeft gehad. Intimidatie en bedreigingen waren niet van de lucht.

Verder waren er beledigingen gericht tegen bestuursleden en kerkelijke leiders, molest tijdens straatloop en kerkdiensten. Goede zegt door te zullen gaan zolang niet elke Surinamer in Suriname de gerechtigheid krijgt die hij verdient en recht op heeft. Vanavond organiseert OGV een lezing in De Mantel. De inleiding wordt verzorgd door de jurist Margo Waterval en zal gaan over mensenrechten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.